Правила в клас

Учениците се подтикват да се замислят как личните им действия влияят върху групата. Те се насърчават да генерират идеи за правила в класната стая.

Учител работил по този проект: Маргарита Иванова
Описание на проекта

С учениците от 4 клас при ОУ „Димитър Петров“ обсъдихме основните правила, които трябва да спазваме, за да може да се работи и учи спокойно.

Всички стигнаха до извода, че сме доста шумни, не се изслушваме и трябва да спазваме ред и чистота в класната стая. Разделиха се на екипи и трябваше сами да обсъдят, обмислят и формулират правилата за класа. С малки изключения почти всички бяха стигнали до едни и същи изводи. Поставих им задача да си изберат екип, който да ги оформи, изпише и изработи. Но не се получи от първия път и на помощ се включиха родителите.

Вече имаме Правила. Сега ще трябва да ги спазваме.

Цели на проекта

  • Учениците разбират, тълкуват и спазват основните правила в класната стая.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg