Правила в клас. Отговорно поведение на личността

Децата сами да изработят правилата на класа и да формират у себе си задължителните качества на отговорност, дисциплинираност, прецизност, справедливост като основни качества за личностното им развитие

Учител работил по този проект: Анка Жекова
Описание на проекта

В предварителни разговори у дома учениците трябваше да разговарят с родителите си за задължителните правила, които те спазват на работните си места, за необходимостта от тях за успеха на фирмата или бизнеса им.

Гости на класа бяха двама родители. Те разказаха за своята работа. Изтъкнаха важното значение и необходимостта от въвеждане и задължително спазване на правила във всяка професия. Децата им задаваха въпроси, с които изяснихме необходимостта от изработване на общи правила.

Разделиха се на групи. Обсъждаха, дискутираха, изказваха мнения и правиха списък на правила за класа. Говорител на всяка група прочете съответните предложения.

Аз изказах многократно повтаряното си убеждение, че правилата правят живота справедлив, лесен, забавен, интересен.

Разбрахме се да изработим табло с правилата на класа в часа по изобразително изкуство; да го поставим до класната дъска, за да заеме важно място в поведението на четвъртокласниците по време на учебните занятия.

Галерия

Правила в клас. Отговорно поведение на личността
Правила в клас. Отговорно поведение на личността
Правила в клас. Отговорно поведение на личността
Цели на проекта

  • Учениците да изработят правила на класа.
  • Да разберат важността от спазване на правила във всяка част от живота.
  • Да осъзнаят необходимостта от спазването на изработения правилник на класа и отговорността на всеки за общия успех
Използвани материали

  • флипчарт с дървото на класа
  • хартия, флумастери
Работа вкъщи

Да помислят за художественото оформяне на табло с правилата на класа

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg