Правила в клас /отговорно поведение на личността/

Проектът е насочен към развиване уменията на учениците да тълкуват, да мислят, да създават и да спазват правила в класа и училището. От друга страна проектът е насочен и към развитие и формиране на отговорно отношение и положителни нагласи към правилата в живота.

Учител работил по този проект: Елеонора Димитрова Тодорова
Описание на проекта

Урокът беше проведен в рамките на първия учебен ден, след въвеждането на децата в тяхната класна стая. Малките ученици имаха възможност първо да дискутират върху това какво означава думата „ Правила” и за какво се използват те в живота изобщо. Направи впечатление, че децата много бързо се ориентираха и предложиха адекватни правила, които да важат за нашата общност, като : „Да не се караме”, „ Да не се бием”, „Да се поздравяваме”, „ Да бъдем добри”. Децата получиха и малка книжка за оцветяване с правилата на класа, което беше още един начин те активно да участват в процеса на създаване на правилата. Правилата на класа бяха записани и залепени на видно място в класната стая.

Галерия

Правила в клас /отговорно поведение на личността/
Цели на проекта

  • Учениците в първи клас да придобият умения да създават и спазват приети правила.
Използвани материали

  • флипчарт
  • маркери
  • книжка за оцветяване с правилата
Работа вкъщи

Поради спецификата на учениците от 1 клас, които все още нямат развити графични и четивни умения, беше изработена от учителя книжка с правила и картинки, като в хода на урока децата могат да ги обсъждат и същевременно да оцветяват.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg