Правила в класната стая с Тодорка Тодорова в ОУ “Иван Вазов“ гр. Силистра

Учениците разбират, тълкуват и спазват правилата в класната стая. Те сами избират правилата в класната стая и обясняват всяко свое предложение; Предлагат начин за въздействие при нетолерантно поведение.  

Учител работил по този проект: learnadm
Описание на проекта

Темата за правилата присъства и в програмата за час на класа в трети клас.
Обръщаме необходимото внимание на учебното съдържание и докато обсъждаме прочетеното две от децата / по предварителна уговорка/ започват да говорят високо или да изпускат вещи. Това предизвиква вълна от негодувание, шъткане и забележки.

Насърчавам децата да довършат изреченията:
Аз се чувствам……….., когато….
Когато ми …….,аз ……….
Не мога ……..,когато …..

Насочващи дейности:
1.
Обяснявам,че класът ще създаде правила за класната стая, но е важно да знаем за какво служат правилата.

  • помагат ни да се учим.
  • помагат ни да сме в безопасност.
  • помагат ни да работим спокойно.
  • помагат ни да изразяваме непримиримост към нарушаване на правилата.

2. Обяснявам,че правилата, които сами създаваме ще им помогнат да се отнасят по добре един към друг, да се разбират, без да се обиждат и нараняват.

3. Предлагам  учениците да определят правилата с положителни изречения, в които се казва какво трябва, а не какво не бива да правят.

4. След като учениците обменят идеи, съставяме окончателния списък на правилата и ги записваме на специалните табла/в 3“а“ клас на бухалчетата/.
Освен правила децата съставиха и едно четиристишие, в началото на урока.

5. Предлагаме когато някой наруши правилата, да не бъде наказван, а да получи прегръдка от учителя, за да му покажем, че  въпреки това ние го харесваме.

ИЗВОДИ: Учениците разбират защо правилата са важни. Спазването на правилата в класната стая ще формира класа като колектив, в който децата да се научат да уважават себе си и другите и ще се чувстват спокойни. Правилата ще им помогнат да работят в една позитивна учебна среда.

Галерия

Правила в класната стая с Тодорка Тодорова в ОУ “Иван Вазов“ гр. Силистра
Правила в класната стая с Тодорка Тодорова в ОУ “Иван Вазов“ гр. Силистра
Правила в класната стая с Тодорка Тодорова в ОУ “Иван Вазов“ гр. Силистра
Правила в класната стая с Тодорка Тодорова в ОУ “Иван Вазов“ гр. Силистра
Правила в класната стая с Тодорка Тодорова в ОУ “Иван Вазов“ гр. Силистра
Цели на проекта

  • Учениците да разбират, тълкуват и спазват правилата в класната стая.
Използвани материали

  • Материали: маркери, дъската в класната стая, табла за правила- изобразяващи пчелен кошер,пчелни кутийки и др. В трети „А“ клас – бухалчета и табло.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg