Правила в класната стая (нашето различно поведение)

Клас: 6

Целта на нашият урок, бе да си припомним правилата в класната стая от предходните години, но в същото време да добавим нови и по-актуални такива, които всеки по-голям ученик да спазва след като влезне в класната стая. Един такъв урок в началото на учебната година, ни дава доста информация за това, дали децата са се променили през изминалата ваканция, дали са пораснали и дали са готови да измислят още по-добри правила и по-ангажиращи. На първо място започнахме да дискутираме въпроса за това как биха изглеждали днес нашите нови правила и всички стигнаха до извода, че са деца с големи мечти, които стигат до небето, точно затова и втората стъпка беше скицирането на проекта.  За целта нарисуваха самите те нашето училище, от чиито кумин излизат балони и те повдигат и политат заедно с училището ни, което е ръководи от правилата. Продължителност: Две занятия от 40-минути

Учител работил по този проект: Сибел Мустафа
Описание на проекта

Правилата в класната стая е урок, който много добре се свързва със старта на учебната година, по този начин можем да получим информация до колко децата са пораснали през изминалите летни месеци. Като за начало си припомнихме какви бяха старите ни правила и защо е нужно тяхното спазване. Като следваща стъпка помислихме какви ще бъдат новите ни правила и как трябва да изглеждат те през новата учебна година.

И накрая скицирахме думите си, като нарисувахме нашето училище, от чиито кумин излизат балони, но всъщност тези балони са нашите правила, и така правилата направляват хода на училището ни, те са основата на нашето изграждане като възрастни. Чрез спазването на правилата в училище, ние се научаваме да спазваме и правилата извън училище.

От коментарите в час

Един от коментарите, който ме впечатли, още в първият ни час по темата беше:

‘Спазването на правилата в училище, ни научава да спазваме правилата извън училище’ – Елиф

Друг интересен коментар, беше направен точно, докато скицирахме проекта си:

‘ Този проект изразява нашето състояние и нашите мечти, които ще полетят до Слънцето’ – Алисия П.

Всички деца бяха единодушни, че спазването на правила ни кара да бъдем отговорни, дисциплинирани и по-уважителни към всички.

Цели на проекта

  • Да си припомним старите правила от предходните години
  • Да добавим нови и актуални правила
  • Децата да се научат да спазват правилата и извън училище
  • Учениците да са нясно, защо са нужни правилата
Използвани материали

  • Цветни картони и цветни листи
  • Тетрадка
  • Маркери

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg