Правила в класната стая (нашето различно поведение)

Клас: 6

Целта на нашият урок, бе да си припомним основните правила в класната стая от предходните години, но в същото време да добавим нови и по-актуални такива, които всеки по-голям ученик да спазва след като влезне в класната стая. Един такъв урок в началото на учебната година, ни дава доста информация за това, дали децата са се променили през изминалата ваканция, дали са пораснали и дали са готови да измислят още по-добри правила и по-ангажиращи. Продължителност: Едно занятие от 45-минути

Учител работил по този проект: Силвия Богданова
Описание на проекта

Началото на часа започна, като всички заедно се опитвахме да създадем дефиниция за понятието общност. Гост-лектор на урока, беше господин Георги Кънчев преподавател по история и цивилизации и възпитаник на програмата „Заедно в час“ и госпожа Стойна Делчева – директор на училището, като наблюдател.  С насочващи въпроси записахме определението на дъската. Всеки от класа трябваше самостоятелно да напише на цветни листчета „Какво обича да прави през свободното си време“? След приключване на времето, трябваше да намерят човек от класа с който обичат едни и същи неща и да залепят листчетата на дъската. След което дискутирахме различни характеристики на една общност и ги добавихме към дефиницията. Заедно стигнахме, че членовете на една общност трябва да спазват правила. Учениците изиграха играта „Световно кафене“, бяха разделени на 3 групи с по 3 участници, всеки разполагаше с флипчарт, цветни моливи и маркери. Разполагаха с 10 минути за написване на 5 основни правила, които смятат че са важни за спазване, да излъчат презентатор на група и да измислят име на отбора. След приключване на времето, презентатора на групата трябваше да остане на мястото си и през него да минат останалите отбори за по 5 минути, заедно да допълнят пропуснати правила. Всички групи залепиха флипчартовете си на дъската и имаха 2 минути за презентиране. След което всички заедно обсъдихме най-важните правила и сключихме договор с по 3 клаузи и всеки от класа се подписа с нагласата, че измислените от тях правила ще бъдат спазвани през цялата година.

 

От коментарите в час

„Може ли да сме общност, когато обичаме една и съща госпожа“? 🙂

„Искаме да даряваме….“

Правило в спорта: – „Да уважаваме съдията“

Галерия

Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Цели на проекта

  • Да си припомним старите правила от предходните години
  • Да добавим нови и актуални правила
  • Децата да се научат да спазват правилата и извън училище
  • Учениците да са нясно, защо са нужни правилата
Използвани материали

  • Цветни листчета
  • Флипчарт
  • Маркери
Работа вкъщи

Подготовка на материалите. Разпределение на групите. Организация на играта „Световно кафене“.

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg