Правила в класната стая (нашето различно поведение)

Клас: 6

Целта на нашият урок, бе да си припомним правилата в класната стая от предходните години, но в същото време да добавим нови и по-актуални такива, които всеки по-голям ученик да спазва след като влезне в класната стая. Един такъв урок в началото на учебната година, ни дава доста информация за това, дали децата са се променили през изминалата ваканция, дали са пораснали и дали са готови да измислят още по-добри правила и по-ангажиращи. На първо място започнахме да дискутираме въпроса за това как биха изглеждали днес нашите нови правила и всички стигнаха до извода, че са деца с големи мечти, които стигат до небето, точно затова и втората стъпка беше скицирането на проекта.  За целта нарисуваха самите те нашето училище, от чиито кумин излизат балони и те повдигат и политат в небето заедно с училището ни, а във всеки един балон се съдържа по някое от новите правила,  и тези правила са основата, с която училището ни лети към своите големи мечти. Продължителност: Едно занятие от 40-минути

Учител работил по този проект: Венета Колева
Описание на проекта

Урокът протече в два учебни часа.

В началото си разяснихме какво ще правим през тази една година която ни предстои. На учениците им беше разяснена целта на програмата „Научи се да даряваш”.

Запознахме се със значението на думата „Общност”, а именно: Какво е общност?, Къде се среща общността?, Какви размери може да достигне дадената общност?, От колко члена се сформира общността?. Зададох всичките тези въпроси и когато си отговорихме взаимно учениците достигнаха до извода,че те в класа си сформират общност. Оказа се,че темата много ги впечатли. Започнаха да дискутират по  и дадоха други примери за общност извън училището.

След това бяха определени правилата в класа. Всеки ученик написа на лист какво правило би наложил да бъде изпълнявано в класната стая. Имаше ученици който им се припокриваха правилата и затова от всеки един взехме по думичка и написахме нашите правила. Ще изработим табло което ще стои окачено в класната стая. Една от шестокласничките даде предложение да бъде направено и табло – НЕ НА ТОРМОЗА.

В часа изиграхме игра с която да установим до колко се познават учениците. Разделиха се на отбор по двама и в продължение на пет минути писаха по какво се различават и по какво си приличат с другарчето. Оказа се , че имат повече прилики , отколкото разлики. И така се стигна до окончателния извод в края на часа,че между учениците от който е сформирана общност има нещо еднакво, има нещо общо, имат една и съща цел.

това именно е основата – еднаквата тяхна воля, върху която почиват жизнените единства.

 

Описание

Вторият урок протече в обсъждане и обяснение на това какво представлява ДОГОВОР, ОФИЦИАЛНО ПИСМО, МОЛБА и СПОРАЗУМЕНИЕ.

Часът протече в дискусия и разясняване на това какво е съдържанието на даденият вид документ. Как се пише. Каква е последователността на съдържанието.

Започнахме с обсъждане на ДОГОВОР . Отговорих на въпросите който ми бяха зададени, а именно: За какво служи даден договор?, Как се пише?, Колко страни са необходими за подписване? Защитава ли ни този ДОГОВОР? След като си зададохме толкова много въпроси и въз основа на моето първоначално обяснение що е то МОЛБА, ДОГОВОР, СПОРАЗУМЕНИЕ и ОФИЦИАЛНО ПИСМО учениците започнаха сами да си отговарят един на друг на зададените си въпроси.

Така поетапно преминахме през всички точки по плана който си бяхме поставили като задачи в началото на часа. Шестокласниците се оказаха бързо възприемчиви.

В последните минути на часа проявиха желание самите те да напишат МОЛБА по модел предоставен им от мен като идеята беше чрез подадената молба да се присъединят към общността.

От коментарите в час

„Пазим училището чисто и не го рушим

Спазвайте правилата, за да не бъдете наказвани!

Бъдете добри!

Разбиране на това колко е важно да знаеш как се пише даден документ и за какво    служи, на кого трябва да бъде даден за разглеждане и т.н.

Галерия

Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Правила в класната стая (нашето различно поведение)
Цели на проекта

  • Да си припомним старите правила от предходните години
  • Да добавим нови и актуални правила
  • Децата да се научат да спазват правилата и извън училище
  • Учениците да са нясно, защо са нужни правилата
Използвани материали

  • Цветни картони и цветни листи
  • Тетрадка
  • Маркери

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg