Правилата на играта

Учениците от 3 д клас в СУЕЕ "Св.Константин-Кирил Философ" още в началото на година продължиха да съчетават учене с игра. В час на класа те се запознаха с Национална програма „Научи се да даряваш“ и идентифицираха начините за насърчаване на дарителството и общото благо. Часовете бяха пълни с емоции заради любимите кукли, направени от техните майки, с които се работи трета година.

Учител работил по този проект: Светлана Христова Станчева
Описание на проекта

В началото на урока започнахме с игра, развиваща емоционалната им интелигентност. Постепенно изведох идеята колко е чудесно  да играем, но за тази цел са нужни правила. Разделих класа на 4 отбора (в класа са 20 деца) и учениците трябваше да изберат своя любима игра и да напишат нейните правила. След дискусия за необходимостта от правила, записахме най-важните на флипчарт. Учениците бяха насърчавани да се аргументират защо мислят по един или друг начин. Постепенно достигнахме до обобщението, че както в училище има правила, които трябва да се спазват, така и когато играем в часовете, ние трябва да се придържаме към правилата на играта. Гости ни бяха любимите кукли, изработени от сръчните майки още в първи клас. Вторият час започна с тяхна любима игра „Комплимент”. Отново си припомнихме училищните правила, които трябва да се спазват и необходимостта от такива изобщо. След встъпителна лекция, която изясни същността и целите на Национална програма „Научи се да даряваш“, учениците получиха  задача да определят сами правилата на екипа за работа през годината.

Галерия

Правилата на играта
Цели на проекта

 • Учениците ще се запознаят с Национална програма „Научи се да даряваш“;
 • Учениците ще се научат да разпознават необходимостта от правила и регламенти както в игрите, така и в живота;
 • Учениците ще определят правилата на екипа;
 • Учениците ще развият умения да идентифицират прояви на дарителство;
 • Учениците ще развият умения да идентифицират начините за насърчаване на дарителството и общото благо.
Използвани материали

 • флипчарт
 • флумастри
 • цветен картон
 • шити кукли
 • шарени топчета
 • ножица

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg