Правилата в клас. Правила, отговорности, ангажименти

С учениците коментирахме кои са най-важните неща за сплотеността и успеха на целия клас. Часът продължи пред сградата на самото училище, където децата показаха как пресичат правилно. Учениците  изработиха самостоятелно правилата за поведение в клас и в отношенията помежду си. След интересна дискусия осъзнаха колко са важни правилата за микроклимата  в класа и за всеки ученик поотделно.

Учител работил по този проект: Светлана Христова Станчева
Описание на проекта

Реших този час да ни гостува родител на ученик, който работи към МВР-Русе. Станимир Стоянов започна по нетрадиционен начин – показа някои от важните атрибути на пътния полицай. Учениците, особено момчетата, бяха впечатлени да поставят фуражката на полицай и да докоснат оръжието му. След това родителят извади палката, която ползва регулировчикът и започна беседа върху правилата за безопасно движение. Така неволно децата достигнаха до извода защо са толкова важни правилата и за движението по пътищата. Децата се включиха в няколко игри, свързани с БДП – отговаряха на гатанки, решаваха ребуси и научиха стихотворение за Зайо Байо, който пресича правилно.

2 час

Предложих им да намерят синоним на думата дисциплина, те предложиха: управление, ограничение, граници, отговорност, задължение, самоконтрол, разум, търпение, разбиране, уважение, любов, сила, научаване.

С учениците коментирахме кои са най-важните неща за успеха на целия клас. Имаха поставена задача у дома да запишат какво мислят техните родители по тази тема. Постепенно бе изведена тезата, че дисциплината, толерантността, вежливостта и добронамереността са най-важни, за да има сплотен и успешен клас.

Поставих им задача върху лист цветна хартия да очертаят своята длан и да напишат върху нея края на следните изречения:

За да е успешен моят клас, аз трябва да ……

За да постигаме успехи, ние бихме могли…

Галерия

Правилата в клас. Правила, отговорности, ангажименти
Правилата в клас. Правила, отговорности, ангажименти
Правилата в клас. Правила, отговорности, ангажименти
Цели на проекта

  • Учениците да изработят самостоятелно правилата за поведение в клас и в отношенията помежду си.
  • Да осъзнаят колко са важни правилата за общия успех на класа и на всеки ученик поотделно.
Използвани материали

  • ножица
  • лепило
  • цветна хартия
Работа вкъщи

Имаха поставена задача у дома да запишат какво мислят техните родители кои са най-важните неща за успеха на целия клас.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg