Празник на добротворците

Клас: 7, 8

Учениците оценяват по изготвени критерии ефекта от конкретни филантропски дейности на местно и/или локално равнище. Подготвят и реализират събитие „Празник на добротворците” под формата на конкурс и церемония, на която ще бъдат отпразнувани добрите дела на местни, локални и/или национални филантропи („защитници на общото благо”). Учениците се ангажират с филантропска дейност като планират, организират и провеждат събитието.  Продължителност:  Три занятия по 40 минути (Урокът предвижда провеждане на събитие)

Учител работил по този проект: Албена Цветкова
Описание на проекта

Урокът започва с изненада за учениците – в училищната поща има писмо за класа. Със съдържанието му се запознава целия клас, а именно:

Уважаеми ученици от 7 а клас

на СУ „Иван Вазов“ – град Вършец,

Честито!

Вашият клас беше избран да подготви и проведе събитието „Празник на добротворците – Защитници на общото благо”. В него ще участват хора, които са дарили финансови средства, време и ресурси, за да подпомогнат нашата общност.

Станете и вие филантропи, дарявайки време и ресурси!

С уважение,

Ани Ангелова – Директор

В класа настъпва оживление, като всички се обединяват около идеята, че празникът трябва да се проведе на 05.12. – Международен ден на доброволеца. Предлагам на учениците да проведем вътрешен конкурс за избор на гости на събитието, които да получат официална покана и на церемонията да им бъде връчен Сертификат за благодарност. Разделям учениците на четири групи, като всяка от тях има за задача да номинира две организации или конкретни личности, които са дали своя принос за развитието на училището. Изяснявам критериите – това трябва да са познати за тях организации, хора или неформални групи, които чрез своя инициатива, кампания или дейност са допринесли за училищната общност. От предложения списък, учениците се спират на  Christmas Appeal for Bulgaria, Български дарителски форум, Фондация „Работилница за граждански инициативи” , клуб „Добротворци“, Фондация Лале и НАРД. Изборът се прави, като всеки ученик получава лист с шестте номинации и има право да избере две от тях за почетени гости на церемонията. С най-много гласове са класирани Christmas Appeal for Bulgaria и училищен доброволчески клуб „Добротворци“.

Номинацията на Christmas Appeal for Bulgaria е свързана с ежегодното гостуване на Тара и Адам Стюард за реализиране на кампанията „Чорапче за Коледа“. Всяка година през месец декември семейството пристига на посещение на училището, като осигурява 150 коледни подаръка за учениците в неравностойно положение.

Клуб „Добротворци“ е номиниран за цялостната си работа през годината с акцент върху кампанията „Търсим цветята“, посветена на Международния ден на хуманитарните дейности и честването на Международните дни на майчиния език и за борба с расовата дискриминация.

Като отделна личност учениците номинират и г-жа Таня Станчева за финансовата й подкрепа за абитуриент от училището.

Съвместно с 9 а клас обсъждат мястото и предварителната подготовка за провеждане на празника. Учениците сами разпределят задачите по между си – изработване на покани, флайери с послания и подаръци за гостите, сценарий, украса, награди, участници, финансиране. Тъй като в предходни години представителите на  Christmas Appeal for Bulgaria вече са получавали грамота от децата на СУ „Иван Вазов“, се обединяват около идеята, през тази година да връчим на всеки от тях Орден за доброволчество.

Празникът е проведен на 05.12. – Международен ден на доброволеца, като на него присъстват официалните гости, ръководството на училището и над 200 ученици. Традиционното посрещане на сем. Стюард и Таня Станчева е с хляб и сол. На сцената в актовата зала възможност за изява в концертната част имат всички ученици от първи до девети клас, като освен връчването на наградите за победителите в конкурса, участниците получават своите коледни чорапчета.

От коментарите в час

„Всички номинирани организации заслужават да им благодарим, защото всяка от тях е помагала на училището.“

„Хубаво е, че ни познават и най-вече, че помагат на бедните деца.“

„Тара и Адам никога не ни забравят за коледни подаръци и наистина обичат децата на Вършец.“

„Ще продължавам да взимам участие в много каузи и да правя още добрини, защото добротата показва голяма самодисциплина и силно самочувствие, а грубостта е признак на слабост и несигурност. Затова нека бъдем по-добри.“

Галерия

Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Цели на проекта

 • учениците да могат да идентифицират конкретни филантропи и организации с нестопанска цел и опишат по какъв начин тяхната дейност допринася за общото благо
 • подготвят и реализират събитие
 • работят в групи и да разпределят съотв. задачи по ефективен начин
 • направят оценка, на базата на критерии, на приноса на доброволци и организации
Използвани материали

 • официално-писмо покана до вашия клас (Приложение № 1)
 • 9 шаблона за номиниране (Приложение № 3) – по 3 за всяка група
 • таблица за оценяване на номинациите (Приложение № 4) за всеки ученик
 • списък на номинираните в конкурса
 • листчета за гласуване
 • списък на участниците в празника
 • покани за участниците в празника и материали за изготвянето им
 • 9 броя „Сертификат за благодарност”
 • 1 или 3 награди (може и символични)
 • различни материали за празненството
Библиография

 • https://www.ngobg.info/bg/search/advanced.html

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg