Празник на добротворците

Учениците разбират кои хора можем да наречем народни будители и защо? Извличат изводи, че днес също има будители. Днешните будители са надеждата за съхранението на българския народ. Всички имаме нужда от тях. Те поддържат огъня на просветата, културата, духовността и добротворството. Учениците се ангажират с филантропска дейност като се включват в планирането, организирането и провеждането на часа. Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Учител работил по този проект: Диана Минева
Описание на проекта

Урокът започнах с въвеждащи думи за народните будители на България – в миналото и днес.  Будители наричаме онези книжовници и просветители, които въоръжени с перо в ръка, създават книгите, от които се учим. Те не ламтят за слава и пари, а работят в полза на народа си. Будителите са хора, които вдъхновяват за националните идеали, възпитават българщина и човешки ценности. Те са не само хора на словото и науката, борци за народна свобода. Онези Будители са ни завещали ценности като родолюбие, любознателност, спомоществователство, почтеност, филантропия… Столетия по-късно техните завети са живи, защото факелът не е угаснал. Часът продължи с представяне на презентация, подготвена от учениците, които се справиха отлично, както с изготвянето й, така и със самото й презентиране. Към края на часа се оформи интересна дискусия, защото учениците бяха провокирани да попитат защо будителите наричаме филантропи. Беше им обяснено, че спомоществователството е вид добротворство – в името на родината. Че всяко едно дело, което е направено безкористно, се нарича филантропия.

От коментарите в час

Презентацията беше изготвена и представена от Цвети Михайлова и тъй като е от дом за деца, не направих снимка. Нейни помощници бяха Анна-Мария, Памела и Петя, под мое ръководство. Учениците слушаха и изгледаха цялата презентация с интерес. Онова, което споделиха, беше повод да остана доволна, защото си спомниха за изученото в 6. клас по литература. Реагираха спонтанно и подготвено, когато се говореше за Паисий Хилендарски, Добри Чинтулов, Петко Славейков…

Галерия

Празник на добротворците
Цели на проекта

  • ще научат повече за празника на народните будители като празник на добротворците
  • кои хора наричаме будители
  • защо будителите ги наричаме добротворци
Използвани материали

  • мултимедия
  • лаптоп
  • снимки на народни будители
  • презентация
Библиография

  • https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg