Празник на добротворците

Клас: 7, 8

Учениците оценяват по изготвени критерии ефекта от конкретни филантропски дейности на местно и/или локално равнище. Подготвят и реализират събитие „Празник на добротворците” под формата на конкурс и церемония, на която ще бъдат отпразнувани добрите дела на местни, локални и/или национални филантропи („защитници на общото благо”). Учениците се ангажират с филантропска дейност като планират, организират и провеждат събитието.  Продължителност:  Три занятия по 40 минути (Урокът предвижда провеждане на събитие)

Учител работил по този проект: Красимира Кирчева
Описание на проекта

Урокът се разработи в 3 часа + няколко часа за организация и провеждане на мероприятието.
В първия час обсъдихме какви церемония за отличаване на изявени хора знаем и какви дейности се награждават. В класа има 6 представителя на Ученически съвет, който е носител на няколко награди от Президента и на Община Свищов за активна доброволческа дейност. Те активно помогнаха в изясняването на идеята за „добротворец“ като споделиха опит от техни кампании. Като първа изява решихме, че ще направим кампания за иницииране на доброволчески постъпки и добри дела сред всички класове в училище. Подготвихме материалите за осъществяване на кампанията и изготвихме критерии за подбор. През втория час обиколихме класовете и ги запознахме с програмата и идеята на конкурса. Основният критерий бе максимален брой ученици от класа да генерират поне по едно добро безкористно дело спрямо друг човек.
Изработихме 5 варианта на грамоти и си избрахме 1 от тях. Решихме, че най-запомнящия се ден е края на учебната година и тогава ще връчим грамотите. В нашето училище тържествата по случай приключването на учебната година са свързани с емоцията от възнаграждаването на целогодишния труд и е чест да излезеш пред цялото училище и да получиш грамота и подарък. А и създава емоция и удовлетвореност, които са един чудесен старт на лятната ваканция.   Запознахме Директора на училището с инициативата и г-жа Кирова се ангажира лично да връчи грамотите на 29.06. 2о18 г. В словото й бе включена информация за програмата и мотивиращи думи за смисъла на добротворчеството, които да окуражат учениците да продължават с добрите дела.

От коментарите в час

Благодаря, че с действията и постъпките си правиш света едно по-добро място! Няма нищо по-красиво от стремежа винаги, навсякъде и във всичко да бъдеш добър човек!

Галерия

Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Празник на добротворците
Цели на проекта

 • учениците да могат да идентифицират конкретни филантропи и организации с нестопанска цел и опишат по какъв начин тяхната дейност допринася за общото благо
 • подготвят и реализират събитие
 • работят в групи и да разпределят съотв. задачи по ефективен начин
 • направят оценка, на базата на критерии, на приноса на доброволци и организации
Използвани материали

 • официално-писмо покана до вашия клас (Приложение № 1)
 • 9 шаблона за номиниране (Приложение № 3) – по 3 за всяка група
 • таблица за оценяване на номинациите (Приложение № 4) за всеки ученик
 • списък на номинираните в конкурса
 • листчета за гласуване
 • списък на участниците в празника
 • покани за участниците в празника и материали за изготвянето им
 • 9 броя „Сертификат за благодарност”
 • 1 или 3 награди (може и символични)
 • различни материали за празненството
Работа вкъщи

Да обмислят тема на конкурса и критерии за оценка

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg