Професии в служба на хората

Клас: 1, 2, 3, 4

Учениците ще помислят и предлагат идеи за професии, които са част от всяка общност. На учениците ще им бъдат представени понятията професия със „стопанска“ и „нестопанска“ цел в общността. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Стефка Пенева
Описание на проекта

За да реализирам темата,  на 18.02. поканих г-жа Мариана Рачева от Център за ученическо  техническо и научно  творчество – Русе. С нейна помощ припомнихме професиите в служба на хората и коментирахме  кариерното ориентиране на учениците.  Нашата гостенка насочи вниманието на учениците към мечтите и интересите на учениците, свързани с темата за професията. Четвъртокласниците говориха за мечтаната професия, за връзката между мечти, заложби, интереси и знания и умения, които трябва да се придобият за отделните професии. Дискутираха по темата, че за избора на професия редом до мечти, заложби, умения и знания се поставя и на мястото, което обитават хората  като местоположение на родното място и потребностите на обществото.

Достигнаха до извода, че всяка професия е важна и значима, че заслужава уважение.

Нашата гостенка бе подготвила  на работни листи кръстословица  с различните професии, които учениците трябваше да разгадаят и открият. Бързо откриха професиите капитан,  полицай, агроном, лекар, учител,  пожарникар, архитект, артист. Говориха  по темата какви качества и умения трябва да притежават хората с посочените професии, за да се реализират и да  ги практикуват.  После нашата гостенка раздаде на учениците още един работен лист, където децата си записаха името и професията, която биха искали да практикуват, а от обратната страна на листа трябваше с оцветяване и биговане да направят своето ветрило на професиите.

Дискутираха по темата кога се появява дъгата и каква ще е тяхната дъга на мечтаната професия. С помощта на г-жа Рачева четвъртокласниците направиха извод,че както дъгата се появява при пречупване на светлината, така и мечтаната професия ще стане реалност,  когато се  пречупи през  призмата на усилия, труд, заложби, знания, умения и мечти.

От коментарите в час

„Всяка професия заслужава уважение“

“ Да се трудиш е много важно. Така променяш отношенията между хората“

„Когато мечтата за любимата професия се реализира, човек се чувства важен и значим“

“ Работата с хора е много отговорна. Важна задача има за здравето на хората и тяхната безопасност.“

„Mечтаната професия ще стане реалност,  когато се  пречупи през  призмата на усилия, труд, заложби, знания, умения и мечти“

Галерия

Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Цели на проекта

  • Формиране на правилно отношение сред учениците към труда на хората;
  • Осмисляне и осъзнаване на разликата между професиите със „стопанска“ и „нестопанска“ цел в общността;
  • Да назоват професии в служба на общността;
  • Да определят характеристики на професии със „стопанска“ и „нестопанска“ цел;
  • Да дадат примери на професии с нестопанска цел.
Използвани материали

  • страници за оцветяване на професии в служба на общността (книжки за оцветяване се предлагат в магазините за учебни помагала или потърсете в Интернет – линк – https://krokotak.com/2009/03/profesii/ );
  • рисунки на хората, които служат на общността;
  • хартия и пастели за рисуване, маркери или цветни моливи;
  • копия за учениците на Приложение 1: Доброволчество в общността
Работа вкъщи

Интерактивна домашна работа за родителите/учениците: Дайте на учениците за домашна работа Приложение 1: Доброволчеството в общността. Оставете учениците да разговарят със семейството си за доброволчеството и професиите в служба на общността. Нека учениците да представят домашната работа на следващия ден.
Допълнителна дейност: представете разликата между стоки и услуги. Хората, които служат на общността, често пъти се разглеждат като хора, които предоставят услуги като например:
пощальони, полицаи и пожарникари. Може да бъде объркващо, тъй като тези професии не са доброволчески (въпреки че има и пожарникари – доброволци). Хората в служба на общността получават заплащане за труда си. Играйте на БИНГО или на лотария с картинки на професии в служба на общността върху карти. На дъската можете да поставите снимки с инструментите, които използват, сградите, в които работят, или надписи с професията, които учениците да съчетаят заедно.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg