Професии в служба на хората

Клас: 1, 2, 3, 4

Учениците ще помислят и предлагат идеи за професии, които са част от всяка общност. На учениците ще им бъдат представени понятията професия със „стопанска“ и „нестопанска“ цел в общността. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Михаела Николова
Описание на проекта

Преди да проведем уроците по програмата „Научи се да даряваш“ с учениците от 2 клас бяхме говорили в Час на класа за някои природни бедствия. Тогава споменахме и за някои професии, които помагат на хората в този труден за тях момент. След това раздадох работен лист с кратки въпросчета по темата: „Кои са професиите в служба на хората?, Получават ли заплата тези хора? и др.“, като подготовка за следващия ни час.

Първият час беше свръзан с дискусия по темата. Обсъдихме и обсяснихме какво значи да работиш в служба за хората, въведох понятията професии със стопанска и нестопанска цел и надълго разговаряхме за това какви са тези хора, избрали професия, в която помагат на хората. Децата дойдоха с много добра подготовка от вкъщи по предварително зададените въпроси, затова дискусията беше много ползотворна. В края на часа децата разграничаваха професии със стопанска и такива с нестопанска цел.

Вторият час беше практически. Заведох децата в близката пожарна служба, където майка на дете от класа работи там като пожарникар. Изключително добрата организация беше в полза за децата, защото в рамките на 40 минути видяха, чуха и разбраха неща, които скоро нямаше как да научат. Видяха различни пожарникарни коли, разгледаха купето и погледнаха зад капаците, където стоят всички пожарникарни принадлежности. Влязоха в колата, пускаха сирените, работиха с маркучите, като истински пожарникари. Хората от Пожарната направиха демонстрация на пожарникарски костюми и мини пожар, който загасиха с два вида пожарогасители.

От коментарите в час

„Тези професии в служба на хората са много важни в едно общество.“

„Те са и доброволци, защото винаги правят нещо, което не им е точно в работата и помагат на много хора.“

„Когато аз се включвам в различни доброволчески каузи се чувствам щастлив. Както беше в стихотворението: не е за награда, не е за пари или медал. Когато помагам и хората са щастливи и аз съм щастлив.“

„Не си представям света без хора, които мислят за другите.“

„Аз мисля, че за да бъдеш пожарникар трябва да обичаш всички.“

„Пожарникарите са много организирани. Ако искаш да станеш такъв, трябва да вземеш пример.“

Галерия

Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Цели на проекта

  • Формиране на правилно отношение сред учениците към труда на хората;
  • Осмисляне и осъзнаване на разликата между професиите със „стопанска“ и „нестопанска“ цел в общността;
  • Да назоват професии в служба на общността;
  • Да определят характеристики на професии със „стопанска“ и „нестопанска“ цел;
  • Да дадат примери на професии с нестопанска цел.
Използвани материали

  • страници за оцветяване на професии в служба на общността (книжки за оцветяване се предлагат в магазините за учебни помагала или потърсете в Интернет – линк – https://krokotak.com/2009/03/profesii/ );
  • рисунки на хората, които служат на общността;
  • хартия и пастели за рисуване, маркери или цветни моливи;
  • копия за учениците на Приложение 1: Доброволчество в общността
Работа вкъщи

Интерактивна домашна работа за родителите/учениците: Дайте на учениците за домашна работа Приложение 1: Доброволчеството в общността. Оставете учениците да разговарят със семейството си за доброволчеството и професиите в служба на общността. Нека учениците да представят домашната работа на следващия ден.
Допълнителна дейност: представете разликата между стоки и услуги. Хората, които служат на общността, често пъти се разглеждат като хора, които предоставят услуги като например:
пощальони, полицаи и пожарникари. Може да бъде объркващо, тъй като тези професии не са доброволчески (въпреки че има и пожарникари – доброволци). Хората в служба на общността получават заплащане за труда си. Играйте на БИНГО или на лотария с картинки на професии в служба на общността върху карти. На дъската можете да поставите снимки с инструментите, които използват, сградите, в които работят, или надписи с професията, които учениците да съчетаят заедно.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg