Професии в служба на хората

Темата се разработи в три учебни часа. Интересът бе много голям и желанието да се споделят знания по темата ме накара да направим повече часове.  

Учител работил по този проект: Елена Николова
Описание на проекта

Първият час започна с разговор за професиите на техните родители. Предложих им да изготвим въпроси за интервю. Целта бе да се запознаят по-подробно с професията на своите близки, да разговарят с тях по темата за обществено значимите професии, за отговорността при изпълнение на задълженията им в работата.

В разговора разбрах колко са горди от професиите на своите близки и желанието им да споделят успехите им. Установих, че децата знаят какво работят техните родители, но знаят твърде малко за това колко е важна професията им и каква е същността й.

Спонтанно реших да изготвим въпроси за интервю. След обсъждане на предложенията, изготвихме следния въпросник:

1 Какво работиш?

2 Как избра своята професия?

3 Какво е най- трудното в работата ти?

4 Какво е най- забавното в нея?

5 За кого е полезна твоята работа?

6 Какви  правила спазваш при изпълнение на дейността си?

Вторият час по темата бе посветен на презентацията „Трудът на хората” и обсъждане на резултатите от направените интервюта.

Започнахме с презентацията. Говорихме за това какво е престижна професия, лесна професия, скъпоплатена професия и модерна професия.

Желаещите изготвиха списък с професии без които обществото ни не може. Всеки работи индивидуално. След това потърсихме общите професии и изготвихме листа на най-нужните професии в нашето общество.

Листата изглеждаше така:

  • учители
  • лекари
  • полицаи
  • продавачи
  • пожарникари
  • инженери/ архитекти.

Изборът им, според мен, е свързан с факта, че с представители на тези професии те се срещат най-често, както и голяма част от родителите на учениците от класа упражняват професията на инженера и лекаря.

В края на часа коментирахме направените интервюта. Децата бяха много развълнувани от информацията получена от техните близки.

Предложих им томбола с картинки. Всеки си изтегли по пет картинки с изображения на професии. За домашно трябваше да ги оцветят и в таблица да запишат ползата от труда за работещия и за обществото. Трябваше да завършат изречението „Като стане голям, ще стана…”, да си избере професия и в следващия час да я представи с жестове и движения, така че другите да я разпознаят.

Помолих ги да попълнят Приложение №1 към урока.

В третият учебен час започнахме с представянето на професиите. Беше страхотно забавление. След разпознаването правихме коментар с какво дадена професия може да допренесе за доброто в отношенията между хората.

В края формулирахме понятията „Доброволно”, ” Доброволчество”.

Едно дете /Б.С./ дефинира „Доброволчество” така: „ Да правиш добро по своя воля!”.

Темата завършихме с предложение всеки да помисли какво може да направи доброволно за общността на класа. В следващите дни се оформиха групи за почистване на класната стая, подпомагане на по-разсеяните ученици, за подготовката им за следващия учебен час.

Галерия

Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Цели на проекта

  • Да научим кои са професиите, без които обществото ни не може?
  • Да научим кои са най- нужните професии в нашето общество?
  • Каква е ползата от труда за работещия и за обществото?
  • Да формулираме понятията „доброволно” и "доброволчество”

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg