Професии в служба на хората

 „Ако човек е депресиран, отива при психолог.” - Теа

Учител работил по този проект: Невяна Славчева Иванова
Описание на проекта

Константин е психолог по професия и се опита да разбере дали децата са чували и знаят ли нещо за неговата професия.

„Кой от вас знае какво е психолог?” – Константин

Само 3-4 деца вдигнаха ръце.

„Не знам какво да правя с тази дума психолог.” – Лаура

Смях в стаята 🙂

„Кой от вас не знае какво е психолог?” – Константин

Повече от половината деца вдигнаха ръце. Настъпи смях в стаята.

„Кой от вас е чувал думата психолог, но не знае какво означава?” – Константин

Почти целият клас вдигна ръце.

Галерия

Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Професии в служба на хората
Цели на проекта

  • Целта на урока e децата да се запознаят с различни професии и да се опитат да ги съотнесат към организации със стопанска или нестопанска цел. Да се запознаят в подробности с професията Психолог.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg