Работа в екип

Насърчаване на учениците да разберат, че да бъдем в група изисква да работим заедно, да се разбираме, да разрешаваме конфликтите и заедно да се забавляваме.

Учител работил по този проект: Анка Жекова
Описание на проекта

Учениците разгледаха свои рисунки от втори клас, които рисуваха в екип. Това повиши емоционалната атмосфера. Учениците си спомниха как са стигнали до съответната идея и нейното изпълнение. Разгледахме снимки от последния урок – състезание в парка, за предходната учебна година, в която те трябваше да работят в група.Припомнихме значението на ,,вълшебните думи“ от речевия етикет. Разделих ги на групи, в които да отговорят на въпросите: Как успяхме с общата работа? и Какво да направим, за да бъдем успешни като третокласници?

След емоционални дискусии учениците обобщиха следните Правила на класа“

1.Да се поздравяваме 2.Да бъдем мили и вежливи помежду си. 3.Да си помагаме. 4. Да се усмихваме.

Цели на проекта

  • Формиране на знаие за значението на думите група, сътрудничество, екип
  • Обединяване чрез проектна дейност за дискусия по определна тема
  • Изработване на Правила на класа
Използвани материали

  • цветни листи, картон
  • флипчарт
  • флумастери, маркери
  • изложба от рисунки на учениците
Работа вкъщи

Да споделят за опредените правила на класа. Да попитат родители или близки какви са правилата, които те спазват, за да бъдат успешни в работата си.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg