Разговор за културните различия

Учениците интервюират и написват история за член на семейството или общността. Учениците споделят историите си, за да отбележат неповторимите (уникалните) различия между хората в общността.

Учител работил по този проект: Маргарита Иванова
Описание на проекта

Разговора за културните различия в ІV А клас на ОУ „Димитър Петров“ – Сливен, започна с една презентация за толерантността. Изяснихме си какво е толерантност. Това, че всички сме различни и в същото време всеки е уникален по своята същност.

Да се обичаме, помагаме, разбираме, изслушваме. Да подминем обидата и да отговорим с усмивка. Да бъдем отговорни за действията си.

На гости ни беше и родител на дете от класа, която е с арменски произход омъжена за мюсюлманин. Тя разказа интересно и увлекателно на децата за религиозните и културни особености на двете етнически групи. Говорихме и за празници и обичаи.

Георги ни разказа надълго и нашироко за посещението си миналата година в Ирландия. За красотата, историята празниците на тази красива страна.

Други деца също споделиха преживяванията си. Беше интересно и забавно.

Цели на проекта

  • • Да се формират знания за различията между хората в общността;
  • • Да се формира умения за провеждане на интервю;
  • • Да се формират знания и умения за планиране и провеждане на доброволчески проект, в който се въвличат хора от различен етнически произход

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg