Създаване на дух на доброволчество

Този урок подчертава, че доброволчеството е отговорност на  гражданите. Приносът на доброволците представлява положително социално действие за благото на обществото.

Учител работил по този проект: Анка Жекова
Описание на проекта

Проектът се изпълни в две занятия по 40 мин. : на 03.10.2017 и на 10.10.2017. Учениците коментираха доброволчеството като личен избор за подобряване на заобикалящата ги среда. Определиха правилно потребностите на общностите около тях и дадоха идеи за полагане на доброволчески труд. Запознаха се доброволческата платформа TimeHeroes. В групова работа разискваха свои мнения, предложения и инициативи за провеждане на дейности, които да водят към промяна на реалностите към по-добро. Обсъдиха всички предложения и се обединиха около акции за провеждане на коледен базар, за събиране на играчки, дрехи, обувки, книги и даряването им в полза на деца, които се нуждаят от тях. Децата споделяха свои доброволчески дела, извършени заедно със семейството им. За всяко от тях това е донесло радост, удовлетворение, щастие, че е помогнало и е зарадвало други хора. Няколко ученички, по самоинициатива, започнаха набиране на доброволци от други начални класове, които ще присъединят към нашия клас и нашите доброволчески акции. Едно момиче ни запозна с детенце, което се нуждае от лечение в чужбина. Заедно с майка си предложиха да се проведе дарителска акция за финансова помощ.

Работата по изпълнение на идеите по проекта продължава. Целите му са постигнати. Това носи удовлетворение не само на мен, като ръководител. Важно е, че децата осъзнаха своята гражданска отговорност и самостоятелно започнаха  работа по реализиране на идеите си.

Както казва героят на А.Милн : Нещата се променят, защото ,,Така имат възможност да станат по-добри.“

 

Галерия

Създаване на дух на доброволчество
Създаване на дух на доброволчество
Създаване на дух на доброволчество
Създаване на дух на доброволчество
Цели на проекта

  • Формиране на знания и умения за доброволчеството като инициатива в полза на другите
  • Формиране на умения за избиране на доброволчески проект на базата на интереси, нужди и проучване
Използвани материали

  • видеоматериал за доброволно саниране на жилищен блок
  • Приложение №1
  • листи, флумастери
Работа вкъщи

Да запознаят родителите си с обсъжданата тема и да проучат желанията и нагласите им за участие в класните доброволчески инициативи.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg