Синдром на Даун и толерантност в обществото

Клас: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Този урок е разработен съвместно с Фондация "Живот със Синдром на Даун" от Варна и цели да помогне учениците да осъзнаят, че това да си различен, не те прави по-малко достоен и с по-малко права в обществото. Занятието ще запознае учениците със Синдром на Даун и ще покаже различието през възможностите на хората с тази диагноза. Урокът провокира толерантност и вяра, че когато определени хора попадат в определена група или категория, не би трябвало да се поставят под общ знаменател, защото всеки има различен потенциал, способности и таланти. Продължителност: Едно  занятие от 40 минути

Учител работил по този проект: Венета Колева
Описание на проекта

Урокът бе планиран за Международния ден на хората със Синдром на Даун – 21 март, но поради други училищни ангажименти, се отложи със седмица по-късно. Проведе се съвместно с учениците от 6. и 8. клас и стартира с беседа за заболяването Синдром на Даун, изнесена от ресурсния учител в училището Цветелина Владимирова – психолог-магистър по клинична и консултативна психология. Бяха разгледани характерните особености и причини за възникването на това нарушение в развитието. Фокусът бе върху стигмата на децата, носителя на дефективното развитие, и техните семейства. Беше разгледан станалият емблематичен случай на дете с тризомия 21 от практиката на Франсоаз Долто. Бяха посочени някои перспективи пред развитието на децата със синдром на Даун, както и колко е важно за психоемоционалното им развитие да бъдат приети от социума, и с тях да се общува искрено и открито. Акцентът бе поставен върху проблемите на междуличностното взаимодействие в семеен контекст, както и на напрежението в общуването, което различните преживяват. На учениците беше поставена задача да оцветят чорапчета в съпричастност на децата с Даун. Бяха поканени и деца от петите класове, които с желание се включиха. Възпитаниците ни научиха, че на този ден се обуват шарени чорапи в знак на съпричастност. По този начин се показва, че светът е шарен. Също така разбраха, че децата с Даун не трябва да се третират като различни. Целта на инициативата беше да покажем, че въпреки че сме различни, можем да живеем заедно, и да се приемаме такива, каквито сме. Важното е да се научим да бъдем по-толерантни, информирани и единни в многообразието си.

От коментарите в час

„Както чорапчетата са шарени – така и хората са различни”

Галерия

Синдром на Даун и толерантност в обществото
Синдром на Даун и толерантност в обществото
Синдром на Даун и толерантност в обществото
Синдром на Даун и толерантност в обществото
Цели на проекта

  • Учениците ще придобият знания за Синдром на Даун, спецификите и възможностите, които отличават децата и възрастните с тази диагноза;
  • Учениците ще развият умения да идентифицират качества и силни страни у хората необременени от фактите за наличие на диагнози;
  • Учениците ще развият умения за толерантно отношение и положителна нагласа към децата със Синдром на Даун
Използвани материали

  • Приложение 1 – Листа А4 с принтирани очертания на чорапи – по един лист за всеки ученик;
  • Приложение 2 – „Сестра ми е със Синдром на Даун, но това не ми пречи“
Библиография

  • “Живот със Синдром на Даун“: https://www.facebook.com/jivot.downsyndrome/ и канала на организацията в Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJr9ZMAgyKYZHgAg1YsDOzQ?view_as=subscriber
  • Сестра ми е със Синдром на Даун, но това не ми пречи: https://www.youtube.com/watch?v=2kJraHIZ_xY&t=3s
Работа вкъщи

Дайте на децата копие от Приложение 1 – картинка на чорап и ги помолете да оцветят чорапите по тяхно желание и усмотрение. Важно е да дойдат с предварително оцветените чорапи.

За децата от 5-8 класове, помолете децата да се опитат да поровят и намерят информация за Синдром на Даун, колкото и да е различна, противоречива или стара.

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg