Синдром на Даун и толерантност в обществото

Клас: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Този урок е разработен съвместно с Фондация "Живот със Синдром на Даун" от Варна и цели да помогне учениците да осъзнаят, че това да си различен, не те прави по-малко достоен и с по-малко права в обществото. Занятието ще запознае учениците със Синдром на Даун и ще покаже различието през възможностите на хората с тази диагноза. Урокът провокира толерантност и вяра, че когато определени хора попадат в определена група или категория, не би трябвало да се поставят под общ знаменател, защото всеки има различен потенциал, способности и таланти. Продължителност: Едно  занятие от 40 минути

Учител работил по този проект: Албена Кирилова
Описание на проекта

Този урок е най-поучителен и същевременkо тежък и много състрадателен.Естествено започнах с въпроса дали са чували за Синдрома на Даун. Няколко деца бяха чували. Разказах им накратко за децата страдащи от тази болест и естествено заваляха и въпроси. За жалост много малко се говори за тези деца и съответно обществото е не информирано колко добри ангелчета са всъщност те. Възложих им задача да нарисуват по един чорап и да го оцветят. Реших, че готовите шаблони не ми се нравят. Децата трябва сами да изпълняват задачите си. За тяхно учудване нямаше еднакви по десен и форма. Някои дори нарисуваха по два, но оцветени различно.Все още не им беше ясно защо рисуват чорапи. Обясних им, че те са символ на болните деца и в чест на трите хромозоми днес хората съпричастни към проблемите на Синдрома на Даун обуват шарени, цветни или просто различни чорапи.
Подобна инициатива съществува в Европа и САЩ и се провежда всяка година, като част от глобалната кампания по повод 21-ви март, Международния ден на хората със Синдром на Даун. Денят – двадесет и първо число на третия месец не е избран случайно, а за да покаже, че синдромът на Даун е свързан с тризомия (три копия) на 21-вата хромозомна двойка. Изгледахме  „Сестра ми е със Синдром на Даун, но това не ми пречи“и известно време никой, нищо не казваше. Децата бяха объркани и безмълвни. Диляна пречупи мълчанието с коментар“ Колко съм неблагодарна. Имам здрава сестра а постоянно и се карам и я отбягвам“ от този извод и други подобни коментари имаше. Исках да завърша урока с идеята, че тези деца са различни, но трябва да се приемат в обществото като едни от нас. Гузните каки и батковци промениха извода. Не съжалявам, та това беше едно страхотно осъзнаване и дано поуката да се запази!

От коментарите в час

Диляна -Колко съм неблагодарна. Имам здрава сестра а постоянно и се карам и я отбягвам.

Севги- Винаги ще бъда до сестра си.

Кристиян- Предпочитах да си играя с телефона а за брат си дори не се сещах.

Галерия

Синдром на Даун и толерантност в обществото
Синдром на Даун и толерантност в обществото
Синдром на Даун и толерантност в обществото
Синдром на Даун и толерантност в обществото
Синдром на Даун и толерантност в обществото
Цели на проекта

  • Учениците ще придобият знания за Синдром на Даун, спецификите и възможностите, които отличават децата и възрастните с тази диагноза;
  • Учениците ще развият умения да идентифицират качества и силни страни у хората необременени от фактите за наличие на диагнози;
  • Учениците ще развият умения за толерантно отношение и положителна нагласа към децата със Синдром на Даун
Използвани материали

  • Приложение 1 – Листа А4 с принтирани очертания на чорапи – по един лист за всеки ученик;
  • Приложение 2 – „Сестра ми е със Синдром на Даун, но това не ми пречи“
Библиография

  • “Живот със Синдром на Даун“: https://www.facebook.com/jivot.downsyndrome/ и канала на организацията в Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJr9ZMAgyKYZHgAg1YsDOzQ?view_as=subscriber
  • Сестра ми е със Синдром на Даун, но това не ми пречи: https://www.youtube.com/watch?v=2kJraHIZ_xY&t=3s
Работа вкъщи

Дайте на децата копие от Приложение 1 – картинка на чорап и ги помолете да оцветят чорапите по тяхно желание и усмотрение. Важно е да дойдат с предварително оцветените чорапи.

За децата от 5-8 класове, помолете децата да се опитат да поровят и намерят информация за Синдром на Даун, колкото и да е различна, противоречива или стара.

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg