Синдром на Даун и толерантност в обществото

Клас: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Този урок е разработен съвместно с Фондация "Живот със Синдром на Даун" от Варна и цели да помогне учениците да осъзнаят, че това да си различен, не те прави по-малко достоен и с по-малко права в обществото. Занятието ще запознае учениците със Синдром на Даун и ще покаже различието през възможностите на хората с тази диагноза. Урокът провокира толерантност и вяра, че когато определени хора попадат в определена група или категория, не би трябвало да се поставят под общ знаменател, защото всеки има различен потенциал, способности и таланти. Продължителност: Едно  занятие от 40 минути

Учител работил по този проект: Марияна Георгиева Николова - Върбанова
Описание на проекта

На 12 февруари се състоя нашият разговор за Синдром на Даун. Помолих учениците да потърсят в интернет информация, след което всеки каза какво е научил. Повечето казаха, че не разбират нищо и не знаят дали това е болест или нещо различно. Прочетохме кратка информация от уикипедия,  след което им пуснах 3 видеа от youtube за живота на семейство със дете със синдрома на Даун. Учениците останаха по-мълчаливи и замислени, отколкото обикновено. Разказах им, че съм гледала филми с актьори със синдром на Даун. Хората са различни и всеки има достойнства. Важно е да приемаме човека до нас такъв, какъвто е.

Разбрахме се, че другият вторник в часа на класа всички ще сме със шарени чорапи в знак на съпричастност.

На 19.02.2019 продължихме разговора си за Синдрома на Даун. Седмокласниците бяха прочели още информация за тази диагноза и поискаха пак да говорим и да изгледаме всички видеа за Микаела.

Накрая всички се снимахме с шарените си чорапи.

От коментарите в час

Зоя: „Това не е болест… Знам за Микаела от леля Пепи от Червения кръст“

Анелия: „Понякога ми се струва, че ние не сме нормални, защото не приемаме хората с някакви недъзи, а не би трябвало“

„Някои хора се отнасят с животните по-добре, отколкото с хора“

Галерия

Синдром на Даун и толерантност в обществото
Синдром на Даун и толерантност в обществото
Синдром на Даун и толерантност в обществото
Цели на проекта

  • Учениците ще придобият знания за Синдром на Даун, спецификите и възможностите, които отличават децата и възрастните с тази диагноза;
  • Учениците ще развият умения да идентифицират качества и силни страни у хората необременени от фактите за наличие на диагнози;
  • Учениците ще развият умения за толерантно отношение и положителна нагласа към децата със Синдром на Даун
Използвани материали

  • Приложение 1 – Листа А4 с принтирани очертания на чорапи – по един лист за всеки ученик;
  • Приложение 2 – „Сестра ми е със Синдром на Даун, но това не ми пречи“
Библиография

  • “Живот със Синдром на Даун“: https://www.facebook.com/jivot.downsyndrome/ и канала на организацията в Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJr9ZMAgyKYZHgAg1YsDOzQ?view_as=subscriber
  • Сестра ми е със Синдром на Даун, но това не ми пречи: https://www.youtube.com/watch?v=2kJraHIZ_xY&t=3s
Работа вкъщи

Дайте на децата копие от Приложение 1 – картинка на чорап и ги помолете да оцветят чорапите по тяхно желание и усмотрение. Важно е да дойдат с предварително оцветените чорапи.

За децата от 5-8 класове, помолете децата да се опитат да поровят и намерят информация за Синдром на Даун, колкото и да е различна, противоречива или стара.

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg