Стъпки за разработване на проект

Клас: 4

Учениците се запознават с основните стъпки за планиране, изпълнение и оценяване успешността на общественозначим проект. Урокът включва практически проект на класа за подкрепа на семейство в нужда в общността. Всеки от учениците ще поеме отговорност за изпълнението на задача и ще допринесе за постигането на целта на общия проект.    Продължителност: Две или три занятия по 40 минути. Урокът може да отнеме две/три седмици с включеното време за практическа реализация на планираните задачи.

Учител работил по този проект: Светлана Христова Станчева
Описание на проекта

 

Като използвах насоките в платформата по този урок първо прочетохме историята от книгата „Стол за майка ми“ и ги провокирах да ми отговорят на въпроса: „Ако искаме да помогнем на семейство в нужда като това в историята, какво можем да направим?“ Учениците изказаха своите предложения, а аз ги записах с различен цвят на дъската.

Обясних им, че за да има успех нашият проект, всички трябва да се обединим около една идея. Коментирахме и своите действия като прочетохме даденото приложение Осем стъпки да достигнем нашите цели за подготовка на план за общ проект”.

Разделих класа на 5 отбора-разделянето стана с приложението ClassDojo. Учениците трябваше като ползват Приложение № 2: План в подкрепа на семейство в нужда да съставят и опишат общия проект на класа. Изкоментирах, че въпреки лидерските наклонности на някои от тях, всички са равнопоставени и трябва да се изслуша мнението на всеки от екипа. Учениците получиха задача като се приберат у дома да поговорят със своите родители по темата и да потърсят нестопанска организация в общността, която да окаже съдействие за проекта.

Преди да преминем към осъществяването на проекта им обясних, че на края ще трябва да си направим самооценка дали проектът е бил успешен или не.

 

От коментарите в час

Мама и татко казаха, че се гордеят с мен.

Цели на проекта

  • Оописват основните стъпки за стартиране на проект;
  • Оценяват успешността на проект
Използвани материали

  • Приложение № 1: Осем стъпки да достигнем нашите цели;
  • Приложение № 2: План в подкрепа на семейство в нужда;
  • Приложение № 3: Форма за оценяване на общественозначим проект.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg