Стъпки за разработване на проект

Клас: 4

Учениците се запознават с основните стъпки за планиране, изпълнение и оценяване успешността на общественозначим проект. Урокът включва практически проект на класа за подкрепа на семейство в нужда в общността. Всеки от учениците ще поеме отговорност за изпълнението на задача и ще допринесе за постигането на целта на общия проект.    Продължителност: Две или три занятия по 40 минути. Урокът може да отнеме две/три седмици с включеното време за практическа реализация на планираните задачи.

Учител работил по този проект: Ирена Мицковска
Описание на проекта

За да не звучи сложно, абстрактно и трудно приложимо в реалния живот за децата, реших да обясня темата, като тръгна от конкретна наша инициатива, а именно- всичко, което направихме във връзка със Синдром на Даун.

Най- напред изяснихме какво означава думата „кауза“-  идея, която е значима и обединява група хора, които извършват планирана дейност с цел „добро дело“. /в същността си определението е дело на децата, затова е възможно да не звучи „по учебник“/. Припомних им, че ние работихме по една такава кауза- да помогнем на Михаела, която е с диагноза Синдром на Даун, и на всички деца като нея. Помолих ги да си припомним хронологично какво правихме и записвах сбито отговорите им на дъската:

 1. Идея /Елиза дойде един ден в средата на март при мен, каза ми, че е прочела за Синдром на Даун и сама ми предложи да направим нещо/.
 2. Съставихме план.
 3. Търсихме информация по темата.
 4. Оцветихме принтирани чорапи.
 5. Направихме постер с тях.
 6. Разпространение на идеята. Учениците ходиха в няколко класа, където разказаха какво е Синдром на Даун и какво ние правим.
 7. Свързах се със Силви, майката на Микаела, и направихме видео връзка в следващ час.
 8. Целият клас и няколко учители си купихме шарени чорапи, с което подкрепихме идеята децата със Синдром на Даун да отидат на летен лагер.
 9. Започнахме да следим клиповете на семейството в You tube, станахме техни абонати и фенове.
 10. Елиза написа статия във вестничето, което класът издава, за да разкажем на повече хора за децата със Синдром на Даун.

 

Обясних на децата, че всичко, което сме правили, цялата нашата работа, всъщност може да наречем проект. И тъй както това е нещо, което ще им бъде полезно в бъдеще, дали с учебна цел или по- късно в професията, е хубаво да знаят отделните стъпки в неговото реализиране. Помолих ги да обобщим отделните етапи, които те записваха на дъската. Така се оформи нашето виждаме за това как се реализира проект:

 1. Наличие на проблем.
 2. Обсъждане.
 3. Съставяне на план.
 4. Извършване на различни дейности.
 5. Разпространение на идеята.
 6. Отчет, анализ на дейността.
 7. Изводи.
 8. Трайност във времето. /прецених, че „устойчивост“ им е по- далечна, извън техния речник/

Напомних им, че е хубаво да запомнят идеята и да се опитат да я приложат в удобен момент. Това всъщност е далновидност, умението да видиш детайлите в една ситуация, да ги подредиш правилно в отделни стъпки за преодоляване на проблема и търпеливо да ги следваш.

От коментарите в час

Отначало темата ми прозвуча много сложно. Но сега разбирам, че това са просто стъпките да постигнеш нещо, което искаш.

Галерия

Стъпки за разработване на проект
Стъпки за разработване на проект
Цели на проекта

 • Оописват основните стъпки за стартиране на проект;
 • Оценяват успешността на проект
Използвани материали

 • Приложение № 1: Осем стъпки да достигнем нашите цели;
 • Приложение № 2: План в подкрепа на семейство в нужда;
 • Приложение № 3: Форма за оценяване на общественозначим проект.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg