Цветовете на неразбирателството

Проектът е насочен към това, децата за развият положително отношение и толерантно поведение към различността, под различните и форми в обществото. Да могат да реагират социално желателно в ситуации, които изискват толерантно отношение. Да могат да  спазват  правила в общността.

Учител работил по този проект: Елеонора Димитрова Тодорова
Описание на проекта

Урокът „ Цветовете на неразбирателството” беше емоционален и даде възможност на участващите деца да разберат понятието толератност, с което никой от тях не беше запознат до момента. Гост на урока беше г-жа Мария Недялкова, председател на Сдружение „Закрила” – град Ловеч и Директор на Дневен център за деца и възрастни с увреждания в града. След като децата осъществиха активност, целяща да разберат, че цветовете и формата нямат значение, чрез бонбони и други предмети, стартира представянето на различни ситуации, в които беше необходимо те да разберат и преценят възможностите за различно поведение, към възрастни хора, деца с увреждания, хора с увреден слух и зрение. В хода на урока се оказа, че едно от момичетата в класа е с кохлеарен имплант и сподели своите преживявания в тази връзка. Децата бяха поставени в различни ситуативни положения, целящи толератно поведение: до помогнат на възрастен човек да пресече, да помогнат на майка с бебешка количка да влезе в магазин, да играят заедно с дете с увреждане. Г-жа Недялкова разказа на децата за своето дете, което е с интелектуално затруднение и което има свои приятели, сред деца и възрастни. Учениците от първи клас бяха много активни, много включени и в края на урока заедно скандираха „Ние сме толератни”.

Галерия

Цветовете на неразбирателството
Цветовете на неразбирателството
Цветовете на неразбирателството
Цветовете на неразбирателството
Цветовете на неразбирателството
Цели на проекта

  • Учениците от първи клас да разпознават толератно и нетолератно поведение. Да разберат многообразието и различността на хората, според техните възможности и физически белези.
Използвани материали

  • Бонбони
  • Предмети с различен цвят
  • Флипчартна хартия, маркери

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg