Училището е затворено

Клас: 9

Учениците проучват какви ще са последствията за тях, за обществото и за света, ако правителството не осигурява образование на децата.

Учител работил по този проект: Мая Борисова Стаменова
Описание на проекта

Урокът се проведе в рамките на 1 учебен час и започна със съобщението, че училищата в България затварят врати от утре за неопределен срок поради липса на пари! Дава се малко време на учениците, за да осмислят съобщението. Появяват се най-различни реакции. След това учениците се разделят на три групи и всяка от тях трябва да помисли за въздействието върху децата, обществото и света от невъзможността да посещават училище. Обобщават се резултатите от мненията на трите групи и ги питаме как се чувстват и дали ще им е хубаво без училище. Провежда се обсъждане на въпроси като: „Какво щяхте да правите ако нямаше училище?“, „Какво ви харесва в училище?“

От коментарите в час

„Прекалено е хубаво, за да е истина!“- Палмира и Ивана

„Наистина ли?“ – Симона

„Сега ние ще даваме пари за образование:)))“ – Магдалена

„Без училище ще скучаем, няма да сме социални, ще изпадна в депресия!“

Галерия

Училището е затворено
Училището е затворено
Училището е затворено
Училището е затворено
Училището е затворено
Цели на проекта

  • да опишат въздействието от липсата на образование за тях и за света;
  • да предложат алтернативни начини за образование на децата с помощта на организации със стопанска и нестопанска цел и семействата

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg