Урок по случай Международния ден на доброволеца

Клас: 9, 10, 11, 12

Този урок е разработен и предоставен на програма „Научи се да даряваш от  Time Heroes - най-голямата платформа за доброволчество в България. Децата ще дискутират какво е доброволчество и какво мотивира хората да полагат доброволен труд.  

Учител работил по този проект: Венета Максимова
Описание на проекта

Урокът започва с прожекция на видеото на Тimeheroes „Невъзможният тест“.  Учениците сами достигат до извода, че понякога хората могат да успеят само ако работят заедно. Следва дискусия по темата „Какви доброволчески инициативи/организации познавате?“ Тъй като доброволчеството е традиция за възпитаниците на училището, голяма част от тях са работили и познават предмета на дейност на Фондация Лале и НАРД, Christmas Appeal for Bulgaria, Български дарителски форум, Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Насочвам вниманието им към различните видове доброволчески дейности като  помагане на възрастни хора с поддържане на дома им и покупки, четене на приказки на малки деца в детската градина, грижи за бездомни животни в приют, залесяване, грижа за градските градинки в парка, участие в организацията на различни фестивали. В тях те биха могли да вземат участие в зависимост от свободното си време. Обсъждането продължава с разкази на момичетата от училищния доброволчески клуб „Добротворци“, които са взели участие в редица инициативи с хуманитарна насоченост – подпомагане на деца-сираци и такива в неравностойно положение. Последната им кампания „Търсим цветята“ е от лятото на тази година и е свързана с отбелязване на Международния ден на хуманитарните дейности. За своята ежедневна доброволческа дейност разказва и Таня-Мари, която освен, че е състезател по конен спорт, всеки ден полага грижи за животните в Конната база в града.

Правим разграничаване на понятията „благотворителност“ и „доброволчество“, а именно, че благотворителността е свързана със събиране и даряване на средства, а доброволчеството – с пряко участие чрез труд и време.

Поставям въпроса смятат ли учениците, че освен че е полезно за обществото, доброволчеството е полезно и за самите тях?  Отговорите им включват различни аспекти на личностното им развитие като възпитаване в чувство на отговорност и толерантност към различните, създаване на нови контакти и приятелства, натрупване на опит и знания, придобиване на умения за работа в екип.

Предлагам на класа всички да се включат в организацията на предстоящата доброволческа инициатива „Чорапче за Коледа“, свързана с ежегодното гостуване на сем. Стюард. Съвместно със 7 а клас обсъждат мястото и предварителната подготовка за провеждане на празника. Учениците сами разпределят задачите по между си – изработване на покани, флайери с послания и подаръци за гостите, сценарий, украса, награди, участници, финансиране. Тъй като в предходни години представителите на  Christmas Appeal for Bulgaria вече са получавали грамота от децата на СУ „Иван Вазов“, се обединяват около идеята, през тази година да връчим на всеки от тях Орден за доброволчество.

Празникът е проведен на 05.12. – Международен ден на доброволеца, като на него присъстват официалните гости, ръководството на училището и над 200 ученици. Традиционното посрещане на сем. Стюард и Таня Станчева е с хляб и сол. На сцената в актовата зала възможност за изява в концертната част имат всички ученици от първи до девети клас, като освен връчването на наградите за победителите в конкурса, участниците

получават своите подаръци.

Тъй като са втора смяна на училище, класът избира и свой представител, който да посети филиала на ДГ „Слънце“ в квартал Заножене, където децата също получават коледни чорапчета.

От коментарите в час

„Когато малко дете ме срещне и поздрави с „Како, здравей!“, разбирам, че съм направила нещо запомнящо за него.“

„Добрината и съпричастността са изначално заложени във всеки от нас и те ни правят човеци.“

„Смятам да продължа да организирам и участвам в дейностите и с класа, и на клуб „Добротворци“, а също, ако имам възможност бих се включила в кампании и обучения на национално ниво.“

Галерия

Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Урок по случай Международния ден на доброволеца
Цели на проекта

  • Разберат какво е доброволчество и защо да станем доброволци;
  • Дискутират какви доброволчески инициативи може да организираме в училище или населеното си място;
  • Научат как да си направим ученически доброволчески клуб.
Използвани материали

  • Невъзможният тест/ Въпросник на доброволеца: https://timeheroes.org/theimpossibletest/#teachers

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg