Уважение към природата

Клас: 1

Учениците ще подобрят отношението си към природата чрез добри дела. Ще обсъдят екологията, рециклирането и как тяхната околна среда ги засяга. Продължителност: Едно занятие по 40 минути

Учител работил по този проект: Валентина Василева Статева
Описание на проекта

За темата „Уважение към природата“ беше необходима дълга и продължителна работа, която трудно може да се изчисли в часове. Тя започна в началото на втория учебен срок в часовете по Околен свят ООП и Околен свят ИУЧ. Приложихме знанията в походите, организирани през месеците март, април и май. В часовете по учебна програма учениците получаваха необходимите знания, а за домашно им давах екипна работа. Екипите се сформираха в зависимост къде се подготвят за училище. В първия влизат децата, посещаващи частна занималня, а във втория ЦДО в приемното училище. Имаше и трети екип-които се подготвят вкъщи. На тях им беше най-трудно, защото проучваха индивидуално и трябваше много бързо да се стиковат. Темите и задачите са в Приложение 1 и Приложение 2. На практика в природата приложихме знанията си по време на походите. Там коментирахме: видовете растения , изхвърлянето на отпадъците в природата и тяхното въздействие върху нея. Излетите не бяха само разходка с изнесен урок, а и събиране в торбички на дребни отпадъци. Всяка година специално внимание отделям на плажната ивица в близост до хижа „Ветеран“. Тя е отдалечена и се стига с преход през гората на кв. Галата или с кола до хижата.. Варненци обичат да стигат с коли ,но има и хора (туристи, любители на природата), искащи да са сами. За съжаление тази ивица преди да започне сезона е мръсна, защото морето изхвърля нашите отпадъци. Хубавото е, че посещаващите я през лятото си почистват местото, на което са били.

1 час

В продължение на месец екипите работят по зададената тема. Резултатът от проучванет представят по техен избор като: компютърна презентация, постер или брошура. Всеки екип разполага с 10 минути за представяне .

На 27.02. представиха „ Как да запазим живата природа ?“

Екипите започнаха с това, че трябва да сме отговорни към изхвърлянето на отпадъци. Разесниха понятието „природа“ и „околна среда“.

2 час

На 20.03. беше следващото представяне на темата „ Как да живеем в хармония с природата?“. Екипите показаха знания, свързани с екологията и и рециклирането. Постерите показваха, че бяха разбрали важната роля на природата за човека. Изказванията им бяха свързани с подобряване живота на хората чрез благоприятно въздействие върху природата. Всички осъзнаха отговорностите си и последиците от начините на такива действия.

3 час

На 4 май посетихме УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА ВАРНА . Там децата видяха:

 • Колекция „Треви“

 • Кактуси и скулптури на открито

 • Розариум (80 сорта рози)

 • Цветни фигури, аранжирани по централните поляни на парка с над 60 вида лалета.

 • Морски бор

 • Черна мура

 • Желязно дърво

Те разбраха , че съществуването на живота на планетата и нашето оцеляване зависи от растенията. Тук получиха знания за растенията и тяхното използване и как се работи за опазване на растителното био разнообразие за бъдещите поколения. Входната такса е един вид дарение за подържането и, защото тя е на самоиздръжка, и така подпомагаме тяхната мисия и развитие. Ако я посетите опитайте чай от екзотичен ядлив вид от сем. Тиквови, наричан още мексиканска краставица. Плодовете му се използват в готварството и медицината. Тръгвайки от това приказно място много от децата си закупиха цвете или билка, която ще засадят на вилата или ще гледат на терасата.

4 час

Занятие проведено с родители „доброволци“

Да почистим плажната ивица в района на местност „Ракитника”

Обясних на децата, че този ден е част от последните заключителни теми по програмата „ Научи се да даряваш“ и е като малък празник за нас.

Предния ден родители ни съдействаха

Подготовката за предстоящото чистене мина през следните етапи:

 • Дискусия (Приложение 3)

 • Организационни задачи:

  найлонови чували и ръкавици

 • Почистване

Извод от работата по темата:

Не трябва и да забравяме, че колкото повече се развива човешкото общество, толкова по-силно човекът влияе на природата – нежива и жива. За съжаление, влиянието му по-често е неблагоприятно. Преди години природата е компенсирала човешкото влияние. Но с развитието на земеделието и промишлеността равновесието в природата се нарушава. Поради човешката дейност много видове растения и животни вече са изчезнали, а други са застрашени от изчезване.

В края на учебната година по програмата „Научи се да даряваш“ учениците се радваха, че са дарили част от свободното си време в полза на природата, децата в нужда и хората.

От коментарите в час

Първи екип:Боян, Виктория, Мартина, Николай, Георги, Биляна, Борис,Божидара

Колкото повече се развива човешкото общество, толкова по-силно човекът влияе на природата – нежива и жива. За съжаление, влиянието му по-често е неблагоприятно. Преди години природата е компенсирала човешкото влияние. Но с развитието на земеделието и промишлеността равновесието в природата се нарушава. Поради човешката дейност много видове растения и животни вече са изчезнали, а други са застрашени от изчезване.

Втори екип:Ана, Мая, Божана, Зоя, Преслав,

Ние сме отговорни за природата. Ако всеки се отнася отговорно и почиства отпадъците си, светът ще бъде приятно място за живеене. Трябва разделно да събираме непотребните неща.

Галерия

Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Уважение към природата
Цели на проекта

 • Да се усвоят знания от учениците за важната роля на природата за човека;
 • Да се формират умения за подобряване живота на хората чрез благоприятно въздействие върху природата. Да осъзнаят отговорностите и начините за такива действия;
 • Да се усвоят знания и формират умения сред учениците за дейности свързани с екологията и рециклирането;
 • Учениците да осъзнаят, че са дарили част от свободното си време в полза на хората.
 • Да подобрят уменията си за слушане и разбиране и ще използват уменията си за критично мислене;
 • Да изследват и обсъждат различни елементи от природата;
 • Да моделират добри дела за другите, включително за животинския и растителния свят;
 • Да извършват дейности, свързани с екологията и рециклирането;
 • Да назоват и обсъдят практики за безопасност и хигиена, необходими при работа с отпадъци.
Използвани материали

 • чували за боклук;
 • ръкавици;
 • предмети за илюстриране на отпадъци – опаковки от храни, изписани листа, празна бутилка от вода и пр.
Работа вкъщи

Проучване

Как да запазим живата природа ?

Как да живеем в хармония с природата?

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg