Уважение към собствеността

На 1.12.2016г. проведох първия час от темата "Уважение към собствеността",която се провежда в 2 часа. На 7.12.проведох втория урок.

Учител работил по този проект: Снежана Павлова
Описание на проекта

На 1.12.2016г. проведох първия час от темата „Уважение към собствеността“,която се провежда в 2 часа.

Докато децата бяха в междучасие аз преместих личните им вещи на други чинове. Когато се върнаха в класната стая, за да започне урокът те установиха, че личните им неща не бяха на местата, където ги бяха подредили. Наблюдавах тяхната реакция няколко минути.

После ги помолих да седнат и да ми кажат как са се почувствали в тази ситуация, когато някой пипа личните им вещи. Повечето бяха ядосани от факта, че вещите им бяха пипани и попитаха кой е направил това. Припомних им, че човек трябва да се отнася с уважение и към себе си, и към другите. Попитах ги какво означава за тях уважение към училищната собственост. Те отговориха, че тя трябва да се опазва, да се грижат за нея,че е важно учениците да проявяват и отговорност към постъпките си и по този начин биха я опазили.Поставих им задача да направят наблюдение на отношението към собствеността в училище.

На 7.12.проведох втория урок. Децата бяха много въодушевени от поставената задача в предния урок. Бяха се разделили на групи и обикаляйки из училището бяха установили неща потвърждаващи уважението към училищната собственост, както и неща, които не смятаха за правилни. Направиха предложения за отстраняване на нередностите.

Галерия

Уважение към собствеността
Уважение към собствеността
Цели на проекта

  • Да се формира уважение у учениците към общността и нейната собственост
  • Развиване на положителни навици към общността и собствеността
  • Формиране на умения да идентифицират нужда в училище
  • Да се формират умения за извършване на дарителски инициативи в училище
Използвани материали

  • Химикалки и тетрадки за водене на наблюдения
Работа вкъщи

Поставяне на задача на децата да наблюдават онези места , където е нужно да се проявява по-голямо уважение. Децата трябва да оценят реалното състояние на нещата и да предложат решение за подобряването му, както  и как това ще промени нещата към достигане на съответното уважение.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg