Уводен урок „Научи се да даряваш“

Уводният урок по същество беше една среща между учениците от 9а клас, които работят по програмата и техните родители.

Учител работил по този проект: Виолета Тачева
Описание на проекта

Пред учениците и техните родители беше представена презентация за програмата „Научи се да даряваш“, за пилотното ѝ издание в България през 2016-2017 и очакванията за настоящата учебна година. Това занятие протече в две фази: в първата учениците и родителите им работиха поотделно. Първоначално всяка от групите попълни анкетна карта. За учениците това всъщност е входното ниво за оценка на познанията по темите, заложени в работния график. А чрез своите анкети родителите дефинираха своето отношение към този проект, желанието и възможностите за подкрепа на учениците в техните дейности. В двете групи се проведе „мозъчна атака“, като учениците разискваха „Как да направим добро?“, а техните родители разсъждаваха с какво биха могли да помогнат. Говорители на двете групи обобщиха събраните мнения. Във втората фаза на занятието учениците и родителите работиха като един екип и изградиха „Стена на очакванията“, която която по същество е желания модел за работа в класа.

Галерия

Уводен урок „Научи се да даряваш“
Уводен урок „Научи се да даряваш“
Уводен урок „Научи се да даряваш“
Уводен урок „Научи се да даряваш“
Уводен урок „Научи се да даряваш“
Уводен урок „Научи се да даряваш“
Уводен урок „Научи се да даряваш“
Уводен урок „Научи се да даряваш“
Цели на проекта

  • - Да се запознаят учениците от 9а клас и техните родители с програмата „Научи се да даряваш“
  • - Да се активират учениците в посока самостоятелно иницииране на дейности по програмата
  • - Да се приобщят родителите към програмата и да се дефинират формите на подкрепа от тяхна страна
Използвани материали

  • самозалепящи се цветни листчета
  • бели листи
  • химикали
  • маркери
  • мултимедия за презентирането на програмата

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg