Всеки може да бъде дарител

Учениците ще възприемат класната стая като общност с общи ресурси и ще определят начини, по които всеки може да подкрепи общността като реализира дарителска дейност.

Учител работил по този проект: Маргарита Иванова
Описание на проекта

Всеки може да бъде дарител – до този извод стигнаха учениците от ІV клас.

Първо определиха като тяхна лична зона – чина, стола, раницата, а общите зони – класната стая, училището. Беше им трудно да обсяснят израза за „общото благо“, така че заедно стигнахме до заключението, че означава „за общо добро“.

На картонче написаха какво означава за тях думата „разрешение“ – почти всички отговориха – „да ти позволят да направиш нещо“.

През следващия час се разделиха на групи, в които обсъдиха дадоха предложения на въпроса: „Какви неща учениците могат да направят в класната стая, за общото благо, за които не се нуждаят от разрешение на учителя?“. Ето и някои от отговорите: „Помощ при ученето.“, „Почистване на класната стая.“, „Да носим нови неща и уреди в класната стая.“, „Да правим проекти.“, „Да пазим тишина“, „Да си подреждаме чиновете.“

След като обсъдихме и записахме техните идеи грабнаха метлата и лопата, изметоха, почистиха чиновете, подредиха раниците и столовете.

Помогнахме на жените, които се грижата за чистота в нашето училище, като им оставихме една подредена и чиста класна стая.

Галерия

Всеки може да бъде дарител
Всеки може да бъде дарител
Всеки може да бъде дарител
Цели на проекта

  • • Да се формират знания сред учениците за дефиниране на „общи“ и „лични“ зони в класната стая и думата „разрешение“;
  • • Да се формират умения у учениците за извършване на дарителски инициативи в класната стая;

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg