Здрави млади хора, здрава общност

Клас: 9

Учениците изучават компонентите на балансираната диета и следят хранителния и тренировъчния си режим за определен период от време. Определят каква е наличността на здравословни храни в училище, в квартала и у дома. Четат и дискутират статии в медиите за влиянието на начина на хранене върху спортните постижения.

Учител работил по този проект: Ирена Мицковска
Описание на проекта

16.04.2019 – 2 час 

Започнах часа с кратък анализ ученическите Анкети за определяне на личната здравна култура. Хубавата новина е, че повечето от тях бяха дали отговори, говорещи за положително отношение и усилия за здравословен начин на живот. Допускам, че част от децата са дали отговори, които предполагат, е очаквам да чуя, но дори и така да е, повторихме отново ползите от здравословния режим.

След това разделих класа на групи и всяка от тях трябваше да направи азбучен списък на храни в рамките на 10тина минути. После помолих един ученик да отбелязва на дъската предложенията, като записва най- доброто предложение. Така се оформи нашата „азбука на здравословното хранене“.

Най- много трудности учениците срещнаха с буквите Е, И и У, като направихме компромисни предложения:

Е- екзотични плодове

И- индийско орехче /като уточнихме ползата на тази подправка- при болки в стомаха, безсъние, за здрава коса…/

У- дъвките Уинтърфреш, доколкото дъвката като цяло подпомага храносмилането и подготвя стомаха за храна.

/Впоследствие се сетих за уасаби, което отново освен подправка, има и полезно действие./

В края на часа раздадох на децата Дневник за начина на живот, който да попълнят през уикенда, за да анализираме в следващия час.

От коментарите в час

В крайна сметка човек може от всичко да опитва и да хапва, стига да е в разумни количества. /след дебат как да устоим на изкушенията в магазините/

Галерия

Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Цели на проекта

 • определят какво е „общност“ и какво е мястото им в нея;
 • определят какво е здраве и анализират здравната култура в своята общност и у дома;
 • изберат тема, свързана с младежкото здраве, по която да направят проучване;
 • научат да анализират собствените си здравни навици;
 • се научат как да изготвят карта на квартала.
Използвани материали

 • листове хартия за писане
 • хронометър или часовник със секундомер
 • копия за учениците от „Анкета за определяне на личната здравна култура“ (Приложение 1)
 • копия за учениците от статията "5 стряскащи факта за децата и тяхното здраве" (Приложение 4)
 • хартия за рисуване за картографирането
 • копия за учениците от „Здравна анкета у дома“ (Приложение 2)
 • снимка на „Моята чиния “ (Приложение 5), указание за рационално хранене, публикувано от Департамента по земеделие на САЩ
 • копия за учениците от „Дневник за начина на живот“ (Приложение 3)
 • видеоклип с изпълнение на хип-хоп в YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OXs66q1uLPE&feature=related

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg