Здрави млади хора, здрава общност

Клас: 9

Учениците изучават компонентите на балансираната диета и следят хранителния и тренировъчния си режим за определен период от време. Определят каква е наличността на здравословни храни в училище, в квартала и у дома. Четат и дискутират статии в медиите за влиянието на начина на хранене върху спортните постижения.

Учител работил по този проект: Венета Максимова
Описание на проекта

Урокът включва поредица от занятия, които дават възможност учениците да допринесат за промяна в своята общност, като научат за някои здравни проблеми и предприемат действия за справяне с тях.

В началото разиграваме играта „Кое е общото“,  за да могат учениците да се опознаят по-добре и да изградят връзка на доверие помежду си. Така те откриват кое е общото между тях и на тази база се разпределят на четири общности, които ще работят в следните тематични направления – „Да опознаем човешкото тяло“, „Цигарите – враг на организма“, „Моята здравословна чиния“ и „Спорт за здраве“.

Всяка група избира начинът, по който ще представи на класа/училището своето виждане по темата, която е най-интересна за нея.

Група 1 се представя с публична презентация пред класа на тема „Как да запазим здрави органите в човешкото тяло“. След изнасяне и обсъждане, таблото е закачено на видно място в училището.

Група 2 презентира вредата от тютюнопушенето, особено в детска възраст, като изготвя поредица от материали; флайери, брошура и табло „Химикалите в цигарите“.

Учениците от Група 3  се запознават с понятието BODY MASS INDEX, като всеки от тях получи възможност да изчисли своя. Беше проведена дискусия на тема „Хранителни нарушения – от затлъстяване до анорексия“, като разделени на два екипа, те обсъдиха вредата от двете крайности в хранителните навици. Техните разработки включваха „За и против веганството“ и „Моята здравословна чиния“.

Група 4 организира училищен празник на здравето, в който участваха ученици от 6-ти до 11-ти клас. Състезателната програма включваше турнир по футбол, демонстрация на фитнес уредите и волейболно състезание „Учители срещу ученици“.

Тъй като проекта на класа беше много добре възприет от учениците и от колектива на СУ „Иван Вазов”, инициативите ще бъдат възпроизвеждани редовно и със следващите випуски ученици.

От коментарите в час

„Няма нищо по-важно от здравето“

„Ако си здрав, можеш да се бориш с всяко предизвикателство.“

„Всеки трябва да спазва подходящ режим на хранене.“

„Здравият просяк е по-щастлив от болния крал.“

Галерия

Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Здрави млади хора, здрава общност
Цели на проекта

 • определят какво е „общност“ и какво е мястото им в нея;
 • определят какво е здраве и анализират здравната култура в своята общност и у дома;
 • изберат тема, свързана с младежкото здраве, по която да направят проучване;
 • научат да анализират собствените си здравни навици;
 • се научат как да изготвят карта на квартала.
Използвани материали

 • листове хартия за писане
 • хронометър или часовник със секундомер
 • копия за учениците от „Анкета за определяне на личната здравна култура“ (Приложение 1)
 • копия за учениците от статията "5 стряскащи факта за децата и тяхното здраве" (Приложение 4)
 • хартия за рисуване за картографирането
 • копия за учениците от „Здравна анкета у дома“ (Приложение 2)
 • снимка на „Моята чиния “ (Приложение 5), указание за рационално хранене, публикувано от Департамента по земеделие на САЩ
 • копия за учениците от „Дневник за начина на живот“ (Приложение 3)
 • видеоклип с изпълнение на хип-хоп в YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OXs66q1uLPE&feature=related
Работа вкъщи

Подготовка на презентации на екипите.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg