Животни и хора

Клас: 4

Учениците избират конкретно животно, за което да съберат и научат повече информация. Те работят в малки групи и създават кратка презентация. Учениците установяват влиянието, което тези животни имат върху общото благо на общностите. Продължителност: Две занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Стефка Пенева
Описание на проекта

Подготовката за този час започна по- отрано. Свързах урока с темата от предните часове за опазването на околната среда и животински видове. Бях поставила на учениците задача да проучат растителното и животинско многообразие в нашия район, като наблегнат на Природен парк Русенски  Лом  и  пещерата Орлова чука.  Говорихме за застрашените растителни и животински видове. Идеята ни беше да направим изнесено занятие с Общински приют Русе. Но за сега само го планирахме като допълнително занятие.

Първата част от урока започнах на 15.04.  като децата трябваше да направят и свое проучване  и списък с животни, които помагат на хората в работата им и в бита им, и други, които помагат на хора да преодолеят различни видове проблеми и дефицити.

Говорихме за това как животните са помагали в дейността на човека,че в миналото са използвани за обработка на земята, за да облекчат работата на човека, как  са били  нужни за изхранване и са ползвани в ежедневната домашна работа. Наблегнахме  на ролята, която животните са играли в нашето общество някога и преминахме  към ролята на животните в   настоящето. Насочих вниманието на децата към хората  с увреждане и как те   използват помощта на куче – водач на слепи,  за да изпълни своите ежедневни дейности. После помолих учениците да посочат други дейности, при които животните може да окажат помощ. Децата се сетиха, че всички животни усещат земетресения или друга опасност и с промяна в своето поведение, може  да предупредят за опасността и така помагат на хората.  Коментирахме помощта на специално обучените кучета за борба с престъпността, при спасителни мисии и разкриване на пострадали в планината,  при земетресения, при затрупани от лавини, при пожар или за откриване на наркотични средства.  Говорихме за животните и грижите, които хората и  обществото полагат за тях.  Ученичка си спомни историята за кучето Хачико, за което е гледала филм. Друг ученик си спомни, че делфините също често помагат на хората в беда.  Направихме извод, че след  като животните са полезни за хората, често помагат, спасяват живот, то и хората трябва да са отговорни към животните. Коментирахме неприятната случка, която учениците са чули за нахапаните през ваканцията деца и колко е важно да сме отговорни и грижовни към всички. Говорихме как не бива да изоставяме домашните си любимци, че животните не са прищявка, а отговорност. Коментирахме, че по това как се отнасяме и държим с животните се разбира какви хора сме и колко сме човечни. После за да покажем нашето отношение към животните, всеки ученик изработи свое цветно бухалче, със  скритата символика за мъдростта, която носят животните и отговорността и грижата,  с която да се отнасяме към тях.

Урокът продължих на 22.04. направих връзка с Деня  на Земята и как да опазваме природата.  Наблегнах на това, че всичко което правим, се отразява на природата и Земята. Използвах предварителната подготовка на учениците  и проученото за  растителното и животинско многообразие в нашия район – за Природен парк Русенски  Лом  и  пещерата Орлова чука.  Припомнихме си предишно посещение в Екомузей Русе и какво сме научили за растителното и животинско многообразие, за  животните в нашия регион. Решихме като заключителна дейност по темата да направим наш проект в защита на застрашените растителни и животински видове. Децата се спряха на един представител от растенията и животните и подготвиха плакат за застрашените видове. Обмислихме мото и как то трябва да акцентира върху правилното и отговорно поведение на хората, за да ги има животните и за да я има природата.

От коментарите в час

Животните са полезни за хората, често помагат, спасяват живот. Тогава и хората трябва да са отговорни към животните.

Много е важно да сме отговорни и грижовни към всички.

По това как се отнасяме и държим с животните , се разбира какви хора  сме.

Домашните  любимци не са прищявка, а отговорност.

Галерия

Животни и хора
Животни и хора
Животни и хора
Животни и хора
Животни и хора
Цели на проекта

  • Формиране на знания за връзката между животни и човек и установяване влиянието, което тези животни имат върху хората (помощник на човека);
  • Формиране на знания и умения да работят в група;
  • Формиране на умения за споделяне на знания чрез информационен плакат или презентация.
Използвани материали

  • достъп до Интернет и/или печатна информация (вж. библиографската справка за списък на уеб сайтове и книги)
  • програма за презентации и/или картон за плакати и пособия за рисуване
  • екземпляри от Приложение № 1: Ръководство за проучването
Работа вкъщи

Децата да направят свое проучване и списък с животни, които помагат на хората в работата им и в бита им, и други, които помагат на хора да преодолеят различни видове проблеми и дефицити.

Бележка за преподавателя: Преди да работите по урока определете вида на презентациите на учениците (плакат или софтуер/програма) и организирайте необходимите носители, достъп до интернет или печатните материали.

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg