Новини

Станете част от „Научи се да даряваш“!

Станете част от „Научи се да даряваш“!

Ако сте учител, който има кураж за експерименти и интерес към дарителството и доброволчеството, програмата „Научи са да даряваш“ е за вас.

Търсим учители, които искат да станат част от нея през следващата 2021/2022 учебна година.

Какво представлява програмата?

„Научи се да даряваш“ е базирана на американската система Learning to give и се реализира от Български дарителски форум (БДФ) за шеста поредна година.

Програмата е подходяща за ученици от 1-ви до 12-ти клас и дава теоретични знания и възможност за практически проекти по теми, свързани с дарителството, доброволчеството, гражданското участие, демократичните ценности. Засяга още много и разнообразни теми, на пръв поглед – далечни от тези, но от значение за развитието на децата като отговорни, чувствителни и уверени хора: грижата за животните и околната среда, отношението ни към храната, толерантността към различните, участието ни в избори, лъжата и истината в политиката… Програмата по естествен начин въвлича родителите и местната общност в общи инициативи заедно с децата. „Научи се да даряваш‘ се реализира с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

Как работи?

В подкрепа на учителите има създаден ресурсен сайт с разработени над 250 урока по различните ключови теми, но добавената стойност на програмата е във възможността те да бъдат представени от външни лектори (дистанционно или в класната стая). Учителите имат ментори от екипа на БДФ, които помагат в разработването на темите и подбора на външните гости. Съвместно се обсъждат идеи за подготовката и реализирането на практическите проекти.

Каква е промяната?

Учителите, които участват в програмата, споделят, че децата повишават успеха си, имат по-различна мотивацията за присъствие в училище, климатът в клас се подобрява, стават по-внимателни помежду си, дават и реализират идеи за промяна на средата, в която учат и живеят. Родителите стават по-ангажирани към различните доброволчески и дарителски инициативи на децата.

За кого е програмата?

Търсим учители, класни ръководители от 1-ви до 4-ти клас или преподаватели на ученици от 5-ти до 12-ти клас, които не се страхуват да експериментират и имат интерес към посочените теми.

Как да кандидатствате?

Необходимо е да изпратите по имейл:

  1. Кратко мотивационно писмо за участието ви в програмата;
  2. Допълнителна информация: личен актуален имейл, телефон за връзка, име на училището, в което преподавате, и в кое населено място работите, с кой клас (ученици на каква възраст) планирате да работите по програмата през 2021/2022 учебна година;
  3. Декларация за подкрепа от директора на училището.

Моля, изпратете своите документи на: bkirilova@dfbulgaria.org до 7-ми юли.

И още един бонус към всичко останало J

Учителите, включени в новото издание на програмата, ще преминат двудневно – забавно и полезно обучение в София, след средата на юли.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg