Константина Караиванова

Бургас ОУ „Братя Миладинови“ 1 изпълнени проекта

Най-важното в работата ми е единство и съпричастност на учител, ученици и родителска общност. Децата и родителите, с които работя са мотивирани и за тях дарителството и съпричастността към училищните дейности са много важни. Моята цел е да възпитавам децата в основните правила и принципи на активното гражданство и в грижата за другите. Програмата ще ми даде възможност да предложа интересни теми, които спомагат децата да достигнат сами до много изводи, да говорят, да споделят, да създават добро, да даряват добри думи и усмивки.

Реализирани проекти

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg