Новини

Толерантността като път към дарителството

Толерантността като път към дарителството

СУ „Димчо Дебелянов“, Варна
2-ри клас, Валентина Статева

В продължение на три часа учениците решиха, че ще си сътрудничат при изпълнение на общ за класа проект – изготвяне на табло на толерантността. Исках да формират понятия за филантропия/дарителство и доброволчество през планирането и изпълнението на проект, който е в полза и на класа, и на близките им.
Проектът включваше създаване на правила за толерантно общуване през процес на формиране на гледни точки за дарителството и за подкрепата на дадена кауза.
За много ученици доброто може да изглежда като нещо абстрактно, но всъщност то съществува във физическия свят навсякъде около нас. Реших да помогна на моите ученици да свържат добрините, които правят с техните реални проявления като предложих едни забавни, различени и раздвижени часове. Малките доброволци от СУ „Димчо Дебелянов“, които работят по програмата „Научи се да даряваш“, предложиха седмицата от 12 до 16 ноември да бъде изпълнена с добрини.

Започнахме с дефиниране на думата „кауза“ – идея, която е значима и обединява група хора.Обсъдихме и как могат да бъдат планирани дейности и действията, в подкрепа на тази кауза. Разказах им как работихме по една такава кауза с предния ми клас- да помогнем на Микаела и Ивайло – (деца с детска церебрална парализа).

Преминахме и през идеята за толерантността – зачитането и уважението към другите, независимо от различията. Децата се съгласиха, че трябва да обръщаме внимание на това, което ни сближава повече, отколкото на това, което ни разделя.

Децата направиха собствен наръчник с качества, които биха им помогнали да бъдат чувствителни към другите, сърдечни и внимателни към чуждата нужда:

Аз съм:
• приветлив и дружелюбен, вежлив и деликатен;търпелив;
• съобразявам се с чуждите мнения и интереси;
• умея да разрешавам конфликти по пътя на убеждението и взаимопомощта;
• уважавам околните и техните приятели;
• уважавам своите и правата на другите, умея да изслушва и бъда изслушван;  уважавам своите и правата на другите, умея да изслушвам
• състрадателен, подкрепящ;
• уважаващ училището, града и родината си;
• човек, опазващ природата и културата;
• трудолюбив, развиващ се, независим, щастлив.

ПРАВИЛА ЗА ТОЛЕРАНТНО
ОБЩУВАНЕ:
• Уважавай събеседника.
• Старай се да разбираш за какво говорят другите.
• Отстоявай собственото си мнение тактично.
• Търси най-точните аргументи.
• Бъди справедлив. Проявявай търпение.
• Признавай правото на другия.
• Изслушвай, не прекъсвай събеседника.
• Стреми се да бъдеш учтив към всички.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg