Бежанец

Човек, който е бил принуден да избяга от страната си поради основателен страх от преследване по причина на раса, религия, националност, политическо убеждение или принадлежност към социална група; бежанецът или не може да се върне в родината си, или се страхува да се върне. Сред главните причини за бягството на бежанците от родината са войните и насилието на етническа, племенна и религиозна основа.

Биоразградим

Материал, който може лесно да се разгради или да се разложи чрез биологични средства, особено действието на бактериите

Бюджет

План за изразходване на ограничен ресурс в рамките на определен период от време

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg