Въздействие

Ефектът или влиянието върху някого или нещо.Въздействието на глобалното затопляне върху климата може да се види навсякъде.

Всеобща декларация за правата на човека

Декларация, приета от Общото събрание на Обединените нации през 1948 г. като първия световен акт, в който са представени права, които се полагат на всички човешки същества

ВКБООН

Служба на Върховния комисар на ООН за бежанците; Службата е създадена през 1950 г., за да защитава човешките права на бежанците и да им осигурява подкрепа чрез правна, социална и икономическа помощ

Вътрешно разселено лице (ВРЛ)

Човек, който е бил принуден да избяга от дома си поради същата причина като бежанеца, но е останал в собствената си страна и не е пресякъл националната граница. За разлика от бежанците ВРЛ не подадат в обхвата на защита на международното право и не могат да получават много от видовете помощ

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg