Гладуване

Състоянието на липсата на достатъчно храна, за да може човек да расте и да бъде здрав;

Глад

Спешна потребност от храна; отслабено състояние на организма поради продължителното отсъствие на храна;

Граждански права

Равенство по отношение на социалните, икономическите и политическите права за групи и отделни лица; обикновено се уреждат и подкрепят чрез законите. Правото на живот, на упражняване на глас, на лична свобода, правото на справедливо разследване и процес, правото на защита, на мирен протест, на неприкосновена лична собственост и т.н.

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg