Задължения

задачите, които даден човек трябва да изпълнява; Задълженията на дегустаторите включват закупуване на продуктите и приготвяне на закуската.

Затлъстяване

Медицинско състояние, при което мазнината е достигнала до степен, която е противопоказана за здравето; свързано е с лош хранителен режим;

Земя

Почвата, сухата земя

Здраве

Добро физическо, умствено и духовно състояние

Застъпничество

Поредица от конкретни и целенасочени действия, които група хора предприемат заедно в името на дадена обществено значима кауза или тема.Действията целят получаване на подкрепа за тази кауза и намиране на решение на даден проблем

Застъпник

Човек, който се изказва в полза на определена кауза

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg