Криза

Нестабилна ситуация в политиката, социалния или икономическия живот, която налага незабавни и решителни действия, или промяна. „Криза“ може да означава и лично стресиращо или травмиращо изживяване, което променя живота на човек.Затлъстяването в САЩ и други развити страни представлява ситуация на криза.

Консерванти

Химични вещества, използвани като средство за предотвратяване на развалянето на храната вследствие на плесен или бактерии.Сушенето, осоляването, опушването и мариноването, използвани за запазване на храната в миналото, са еквивалент на съвременните консерванти.

Калория

мерна единица, използвана от диетолозите за определяне на енергийния потенциал на храната. Много диети ограничават броя калории, които човек може да приема на ден.

Компост

Органични вещества, разложени от микроорганизмите. Как може да си направите компост, може да намерите тук: https://ecocompost.bg/?p=31&l=1

Култура

Ценностите, вярванията и представите за света, които са придобити и се споделят от членовете на общността или обществото и които те използват, за да тълкуват преживени моменти, за да породят поведение и които се отразяват в собственото  им поведение

Конституция

Основният закон на РБ

Капиталови ресурси

Стоки, произведени и използвани, за производство на други стоки или услуги

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg