Лидер

човек, който има влияние и действа по начини, които служат за пример на другите

Лице без гражданство

Човек, който не е гражданин на нито една държава. От гражданството произтичат определени политически, социални и други права за човека, както и отговорности както за правителството, така и за отделното лице

Лидерство в услуга на общността

Първо си в услуга и след това си лидер; при това положение поставяш на първо място потребностите на другите

Лидерство

Изкуството да мотивираш група хора да действат за постигане на обща цел

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg