Предразсъдък

преценка за даден човек или група от хора, формирана въз основа на недостатъчна информация, незнание, непознаване на човека и културата му

Проучване

събиране и разглеждане детайлна информация за нещо, за да се определи характерът му

Права

Неща или услуги, които ви се полагат като гражданин или член на обществото

Привилегия

Предимство, което имат едни, а други – не; първите ги поставя в по-добра ситуация

Презаселване

Процесът на оказване на помощ на бежанците да намерят нов, постоянен дом, когато не могат да се върнат в условия на безопасност в страната, в която първо са получили убежище, или в родината си

Почва

Повърхностният пласт от земната кора

Подарък/дарение

Нещо, което даваш, без да очакваш нищо в замяна

Преработени храни

Храни, които са изменени по химически път чрез добавки като например вкусови подобрители, свързващи вещества, оцветители, уплътняващи агенти, консерванти, стабилизатори и емулгатори; храни, чието естествено състояние е изменено чрез съчетаване или други методи.

Правителството

Органът, който управлява публичната политика

Печалба

Разликата между парите, които хората печелят, когато произвеждат и продават стока или услуга, и всичките им разходи за производство (обратното на загуба)

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg