Съпричастност (емпатия)

идентифициране с друг човек, проява на разбиране към чувствата му

Суша

Продължителен период на слаби валежи, който се отразява върху условията на отглеждане на култури или живот

Стопанисване

Внимателното и отговорно управление на нещо, поверено на грижите ви

Сътрудничество

Да работим заедно в полза на цялата група

Спестявам

Запазвам или отделям за бъдещо използване

Страничен наблюдател

Човек, който присъства на действието, но не е ангажиран или не е един от основните участници

Свръхконсумация

Прекомерна употреба на блага, което води до влошено здраве на организма, т.е. диета с високо съдържание на мазнини, захар, сол

Социална промяна

Процес, движение на нещата, на едно състояние към друго, по-скоро – подобрение и прогрес в обществената сферата, в която се опитваме да постигнем промените

Социален капитал

Лична инвестиция на време посредством социално взаимодействие, което изгражда доверие и създава възможност на участниците да действат заедно по по-ефективен начин, за да постигнат споделени цели

Спестяване

Частта от доходите на човек, които не се харчат за стоки или услуги, или остават след плащането на дължимите данъци

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg