Хранителен режим

Храната и напитките, които консумираме, за да преживяваме;

Хранене

Процес, чрез който използваме храната, за да може тя да ни помага да растем и да поддържаме в добро здраве тялото и ума си;

Хранителни вещества

Вещества, които тялото получава от храната, за да използва за енергия, да расте и да се възстановява; присъстват в богато компостирана почва

Хумус

Богата на хранителни вещества органична част от почвата

Хуманитарна организация

Предлага спешна помощ на хора, жертва на въоръжени конфликти, епидемии, липса на здравни грижи, както и на засегнатите при природни или предизвикани от човека бедствия – наводнения, земетресения, войни и т.н.

Хулиган

Човек, който обича да дразни, обижда или да плаши хората. Хулиганът често избира за жертви хора, които изглеждат различно

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg