Новини

Урок по доброта

Урок по доброта

На 17 февруари беше националния ден на добрите дела – ден, в който се окуражават прости актове на доброта. Обичайно това води след себе си до много прегръдки, усмивки, смях, бонбони и най-вече усещането, че си обгрижен, забелязан, харесван, ценен и обичан. Не са ли това емоции, които искаме да имаме всеки ден?

И така, защо да не практикуваме доброта целенасочено в нашите класни стаи по-често? Проучванията ни казват, че има три стълба в ученето: когнитивен (мислене), моторен (физически) и емоционален (емоции/чувства). И както гръцкия философ Аристотел казва: „Да образоваш ума, без да образоваш сърцето, не е образование“.

Ето някои идеи за дейности в клас по темата:

1. Добри неща – това е дейност, която отнема по-малко от 5 минути, но е сигурен начин да имате позитивен тон по време на часа или деня. Помолете всеки от учениците да поговорят със седящия до тях върхо едно от следните неща: „Едно от добрите неща в живота ми е….“ или „Ето какво хубаво ми се случи…“. Кажете на учениците, че нещата които споделят могат да бъдат както големи, така и малки. Например: снощи ядох пица за вечеря или получих кученце и др. Когато децата споделят помежду си, помолете някой да сподели ако иска пред класа своите или нещата на съседа по чин. Така ще изградите и връзка като група заедно с децата.

2. Едно добро писмено упражнение, в което децата могат тихо да покажат колко се ценят помежду си, докато развиват и писмените си умения. Дайте им по един лист, н акойто са написани няколко изречения с недовършен край и място помежду им:

Една добра идея, която получих от теб е ….
Харесвам характера ти, защото ….
Знам, че мога да разчитам на теб, когато ….
Наистина оценявам, когато ти ….
Няколко прилагателни, които те описват са ….
Впечатлен/а съм от начина, по който ….
Нямам търпение да те видя, защото ….

Всеки ученик пише името си на своя лист, след което вие събирате листовете и ги раздавате на случаен принцип. Помолете за тишина и кажете на учениците, че имат три минути да напишат нещо за човека, чиито лист са получили. Могат да довършат повече от едно изречения ако искат. Може и няколко ученика да пишат върху листа на един чуеник. След няколко минути, помолете учениците да предадат листовете на други съученици за още няколко минути. Съберете листовете и ги върнете на собствениците им. Няма да повярвате на усмивките, които ще предисвикате!

3. Хвалете и забелязвайте децата. Например: „Наистина харесвак как….“, „Забелязвах, че…..“ или „Искам да похваля…. за това, че се постара в….!“ В крайна сметка, децата ще започнат да бъдат ехо на вашите усилия и този начин на общуване ще стане рутина в класната стая. Отделяйте време за това – не отнема повече от две-три минути.

4. Премерете температурата в клас, като в началото на деня ги попитате как се чувстват. Това показва на децата, че вие обръщате внимание на чувствата и емоциите им. Учениците могат да споделят помежду си на чина или с класа как се чувстват и в какво настроение са.

По информация на: https://www.edutopia.org/blog/kindness-lesson-plan-rebecca-alber

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg