Новини

Урок по филантропия

Урок по филантропия

Милена Методиева, 8 г. клас

Професионална гимназия па икономика „Иван Илиев“, Благоевград

Какво знаете за филантропията и кой може да бъде наречен филантроп?

Така започнах часа от „Научи се да даряваш“, посветен на темата за филантропията.

Понеже за някои от осмокласниците думата не беше нова, реших да използвам т.нар. „асоциативен или интерактивен облак“. Написах на дъската думата „филантропия“. Всеки един от учениците трябваше да каже по една дума, която да отнесе към понятието. Някои ученици се затрудниха. Други казаха повече от една дума. Сред предположенията имаше имаше „добър човек“, „дарение“, „мил човек“, “помощ“, „благотворителност“, „добро“, „добър гражданин“, „милост“, „фондация“, „доброта“, „милосърдие“, „съчувствие“, „състрадание“, „добро дело“, „пример“…

След това ги накарах да формулират определение за филантроп.

Имаше версии „Филантропът е добър човек, който помага на нуждаещи се хора“, „Филантропът е човек, който е пример за другите хора, тъй като дарява от своето време и средства, за да им помогне.“…

След като приключиха с определенията, обясних значението на филантропията и дарителството, свързано със споделяне,  даряване, доброволчество, дейности в полза на обществото.

По време на урока на учениците им бе показана презентацията: Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВОТО  – Дарителските фондове и фондации в България 1878–1951.

Урокът бе съпроводен от доста въпроси, тъй като темата предизвика интерес у тях.

На учениците им бе възложено за домашна работа да  изготвят и представят мултимедийна презентация за избран от тях дарител, който с действията си е направил света по-добро място за живеене.

Бяха направени и представени две презентации от двама ученика. Единия от тях презентира за Игнат Канев (канадски бизнесмен от български произход, дарител за много здрави и образователни каузи в България). Другата презентация беше за не толкова известен благодетел, като в презентацията си ученикът го нарича с малкото му име – Димитър. И специално спомена, че  „не обича публичното пространство и затова ще запазим самоличността му в тайна“.

 

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg