Новини

Не на агресията

Не на агресията

Диана Минева, София

Агресията все по-често присъства в живота ни – в училището, в ежедневието, за нещастие – и в семейството. Това е особено осезаемо в условията на изолацията, наложена от COVID пандемията.

Затова и с двойна сила стои въпросът как да се противопоставяме.

По тази тема разсъждаваха десетокласниците от 37. СУ „Райна Княгиня“ в София в онлайн среща по темата с психолога от фондация „Анимус“ Катя Кръстанова.

Тя сподели много интересни наблюдения от дългогодишния си опит.

Според нея училищното насилие е по-скоро феномен на възрастта между 5. и 8. клас, свързано е с лидерството при децата, които искат да се „представят“ пред съучениците си и се борят за утвърждаване. В по-горните класове (10.-11. клас) агресивните прояви са вече по-брутални и в по-голям мащаб, изискват по-спешна и остра реакция.

Често пъти класът толерира (дори несъзнателно) агресията и е особено важно да има повече хора, които застават на страната на жертвата, а не на страната на насилника. Тормозът цъфти заради тайната. Различните по-лесно стават жертви на тормоз, по-уязвими са.

Важен подход е подходът на компенсация на щетите: идеята е, че този, който е причинил болка и страдание, трябва да има възможност да го компенсира по някакъв начин. Ако някой е извършил насилие, трябва да го поощрим да направи нещо, което другият (жертвата) обича, да го компенсира за преживяното страдание. Това носи удовлетворение и за двете страни. Ако само наказваме извършителя, това насажда преживяване, че той неизменно е лош.

Но най-важното е да не стоим безучастни, утре жертвата може да е всеки от нас.  

Катя Кръстанова даде и полезни съвети как да реагираме на насилието – винаги да казваме на учител, на по-възрастен човек, да подадем сигнал към Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) или на националната линия тел. линия 111 116.

Десетокласниците споделиха като добра практика и нашето Табло с послания срещу агресията:

„Да предадем доброто нататък, започвайки от себе си!“

„Да бъдем толерантни!“

„Да поддържаме приятелска атмосфера!“

„Да броим до 10 преди да ударим или нагрубим!“

А мотото на «Училището за всеки», както педагогическият екип нарича нашето училище е, «Единни в многообразието».

С Таблото взехме участие и в инициативата „Ключ към училище без страх“ на Фондация „Асоциация Анимус“.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg