Новини

Вече и онлайн

Вече и онлайн

Боряна Кирилова , координатор „Научи се да даряваш”

Борбата с COVID 19 и мерките, които правителствата налагат за ограничаване на последствията от епидемията, водят и до промяна във всички обществени сфери. Процесите в образованието и начините на преподаване и общуване между деца, учители и родители подлежат на много сериозна трансформация, за която постепенно ще изграждаме умения и търпение. В този контекст уроците от програмата „Научи се да даряваш” засега също ще протичат онлайн.

Разбира се, някои теми, свързани с реални посещения на различни места (институции, центрове, открити занимания и т.н) ще бъдат отложени или сериозно променени. Други – по-теоретични, които изискват обсъждане, набелязване на стъпки за осъществяване на проект, формулиране на цели за постигане на дадена промяна, дебати върху определен казус и ценности, е възможно да останат в първоначално предвидения учебен план.

Ще споделяме с вас как протичат уроците онлайн – и като технологични възможности, и като динамика между учители и ученици и като резултат.

Вече имаме и първи такъв споделен урок – от Албена Цветкова, СУ „Димчо Дебелянов”, гр. Вършец. Темата е „Синдромът на Даун и толерантността в обществото”.

Очакваме историите ви!

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg